HE   NL   DE   PT   FR   SV   FI   EN  ES

Welkom

tot de

Be'ad Chaim!

Wie Zijn Wij?

Be'ad Chaim (Pro Life) is een geregistreerde, Israëlische, non-profit organisatie die zich inzet voor de bescherming van moeders en ongeboren kinderen. Wij zijn een nationale organisatie met kantoren en Hot lines in heel Israël. Allerlei vrouwen komen in aanmerking voor onze hulp, ongeacht hun nationaliteit of religieuze overtuigingen.

ONDERWIJS:

De Wet: De adviescommissies ter beeindiging van de zwangerschap mogen alleen verzoeken behandelen van vrouwen van wie de zwangerschap niet ouder is dan maximaal 24 weken en overeenkomt met een echo die de duur van de zwangerschap heeft bevestigd. Wanneer de zwangerschap verder is gevorderd dan 24 weken, zal de beslissing worden genomen door een aparte, late abortus-  advies commissie.

De Praktijk: Wettelijk is een baby geen persoon met wettelijke rechten totdat de navelstreng is afgebonden. Met als resultaat, dat hoewel  er een  speciale toestemming is vereist wanneer er een vraag is over de gezondheid  van de moeder of van de baby, abortus zal worden aanbevolen, ook gedurende de laatste weken van de zwangerschap zelfs tot aan de geboorte. De baby heeft geen recht op leven tot aan de geboorte.

Hier zijn enkele van de manieren waarop we dat doen:

 • Onze Hebreeuws blog www.wordpress.beadchaim.com is gericht op vrouwen die een abortus denken te plegen. De site biedt een schat aan informatie over zwangerschap en abortus en er is ook een talk back-functie, zodat men contact met ons op kan nemen om steun en raad te ontvangen in het maken van de juiste beslissing.

 • Distributie van gratis boeken, pamfletten en informatieve dvd's 

 • Publicatie van een kwaartaal uitgegeven familie tydschrift: Beynenu (Onder Ons). Het tijdschrift  voorziet vrouwen van praktische en relevante adviezen om hun familie te versterken.

 • Twee jaarlijkse, drukbezochte jeugd conferenties (een voor meisjes en een voor jongens) met onderwerpen als: Bybels leven, onthouding van en de gevolgen van sexuele relaties buiten het huwelijk.

 • Diverse georganiseerde bijeenkomsten en spreekbeurten in heel Israël over het Post Abortus Syndroom (PAS)

 

VOORLICHTING:
We hebben een nationale hot line en geven gratis vertrouwelijk advies in onze kantoren die over heel Israël verspreid zyn:

 • Onze meertalige consulenten bieden hun diensten aan in het Hebreeuws, Arabisch, Russisch, Spaans, Frans en Engels.

 • Onze consulenten zijn opgeleid om accurate informatie te verstrekken over abortus praktijken in Israël, de effecten van abortus op vrouwen, anti conceptie, en onthouding.

 • Our consulenten zijn ook beschikbaar voor moeders tijdens hun zwangerschap en daarnaast ook in het  verstrekken van  emotionele ondersteuning en prenatale leiding. Ook om begeleiding te geven in het proces van het verkrijgen van praktische hulp. Sommige consulenten nemen zelfs  aanstaande moeders op in hun huis  tot aan de geboorte.

 • Post Abortus Syndroom (PAS) begeleiding voor vrouwen die al een abortus gedaan hebben is ook beschikbaar. In 2010 openden we de Ganei Chaim (Life Gardens), een memorial park waar vrouwen uit de hele wereld ,die een kind verloren aan abortus of miskraam, een boom kunnen planten ter nagedachtenis en als een stap op weg naar herstel.

Praktische hulp:
Materiële hulp is ook beschikbaar via "Operatie Mozes" voor aanstaande en nieuwe moeders. Wij bieden de volgende diensten als ondersteuning aan, naar mate de nood:

 • Gratis prenatale coaching met informatie over prenatale voeding, stadia van de zwangerschap, ontwikkeling van de foetus, etc.

 • Echoscopie om zwangerschap te bevestigen, onder voorbehoud van aansprakelijkheid-release

 • Alternatieve huisvesting tijdens de zwangerschap

 • Ondersteuning tijdens de bevalling, met  bezoek in ziekenhuis 

 • Na de geboorte, bieden we zo nodig baby-benodigdheden, zoals wieg, wandelwagen, babybadje, baby carrier, commode, kleding, luier levering en cadeaubonnen voor formula voeding (indien nodig) – dit alles beschikbaar gedurende het eerste levens jaar van de baby.

 • Soms helpen we vrouwen in extreme omstandigheden sponsors  te vinden voor alternatieve huisvesting of andere onmiddellijke behoeften.

De kost om een vrouw te sponsoren door middel van "Operatie Mozes" is ongeveer 1.200 euro. Als u wenst bij te dragen aan de ondersteuning van een vrouw in crisis, kunt u terecht op onze donatie pagina. Vol en half sponsors ontvangen een geboortekaartje en periodieke updates over het kind dat ze helpen te ondersteunen. Gedeeltelijke donaties zullen worden gecombineerd om volledig een vrouw te sponseren.

Opdat u beter op de hoogte gehouden wordt van de situatie hier en de mogelijkheden die we hebben om deze vrouwen te bereiken, sturen we een driemaandelijkse nieuwsbrief uit met verhalen en updates. Als u deze wenst te ontvangen in uw taal, klik dan hier.

Bedankt dat u ons wil helpen een stem te geven aan degenen die niet voor zichzelf om hulp kunnen schreeuwen. Wij waarderen uw steun en uw gebeden.

Sandy Shoshani, directeur
Kies voor leven!

Nieuwsbrieven