Cart

Total
$ 0.00

Februari 2023 Nieuwsbrief

Feb 01, 2023 • By Sandy Shoshani

Nu we de eerste maand van 2023 afsluiten, kijken we vol verwachting uit naar een jaar vol wonderen. Onze God is de God voor wie niets onmogelijk is. In deze nieuwsbrief delen we een paar van de prachtige verhalen van genezing: genezing van lichamen, genezing van gebroken harten en levens verlost van de dood door abortus. Vaak komt een moeder bij ons in wanhoop en diepe zorgen, maar wanneer zij het leven geeft aan haar kind, worden haar zorgen ondergeschikt aan de vreugde van het vasthouden van haar kostbare baby. "Een vrouw die een kind baart, heeft pijn omdat haar tijd gekomen is; maar als haar baby geboren is, vergeet zij de angst vanwege haar vreugde dat er een kind in de wereld geboren is" (Johannes 16:21).

Ons doel, zoals de Heer voorleest uit de boekrol van Jesaja, is "om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken." (Jesaja 61:3).

Ik zegen u voor uw samenwerking met ons, om vreugde in plaats van rouw te brengen aan kostbare moeders en kinderen.

Nadia en haar dochtertje Ariella

Consulente Sarah, vertrouwend op de kracht van het gebed, vroeg ons voorbede te doen voor de nieuwe immigranten Nadia en haar man Avi. Ze kwamen in Israël aan vanuit Estland terwijl Nadia zwanger was van haar dochter.

Het echtpaar had op de grens van Estland en Rusland gewoond en was gevlucht tijdens het heetst van de oorlog. Avi leed aan rugpijn en had in Estland geen behandeling kunnen krijgen. Aangekomen in Israël zochten en kregen ze medische zorg voor Avi's rugklachten. Als gelovigen namen ze contact op met anderen voor gemeenschap en hoorden ze over Be'ad Chaïm en de hulp die ze van ons konden krijgen. Ons beleid bij Be'ad Chaïm is gebaseerd op de instructie in Galaten 6:10: "Laten we daarom, als we gelegenheid hebben, goed doen aan alle mensen, vooral aan hen die tot de familie van gelovigen behoren." Avi had geen werk kunnen vinden, maar een vroegere consulente wist een baan voor hem te vinden als conciërge voor Russisch sprekende ouderen. In juni werd de schattige baby Ariella geboren, Avi's rug is veel beter, en hij kan door zijn werk voor zijn gezin zorgen. God verhoort gebeden! Neem contact op met ons kantoor om lid te worden van ons wekelijks gebedsteam en deel uit te maken van de prachtige dingen die God doet.

Sponsor een Leven

Wordt een sponsor en help een moeder om voor het LEVEN te kiezen, door haar de noodzakelijke dingen te geven die de baby in zijn eerste levensjaar nodig heeft.

Het naaien gaat door

Het is opwindend om te zien hoe onze moeders, van wie velen vluchtelingen of immigranten uit Eritrea en Ethiopië zijn, hun vaardigheden als naaister ontwikkelen. Deze trouwe vrouwen begonnen in september met hun naailessen en verbeteren elke week hun vaardigheden. We zijn erg blij dat we hen deze geweldige kans kunnen bieden via onze Koreaanse partners.

Conferentie voor tienermeisjes

Het was leuk om enkele honderden tienermeisjes te kunnen vertellen over de hulp van Be'ad Chaïm bij ongeplande zwangerschappen. We spoorden hen aan om "op te komen voor hen die niet voor zichzelf kunnen spreken, voor de rechten van allen die berooid zijn... En om de rechten van de armen en behoeftigen te verdedigen" (Spreuken 31). Elke tiener kreeg een "kostbare-voeten-speldje" om te dragen of op haar rugzak te zetten, zodat ze de levensboodschap kan delen met iedereen die naar de kleine voetjes vraagt. We gaven ook enkele praktische suggesties voor hoe deze Messiaanse tieners baby's kunnen beschermen:

  • Vertel je vriendinnen (en hun moeders), leraren en decanen over ons.
  • Organiseer een prolife klasseproject in kunst, sociale studies, theater, radio, filosofie. Wees creatief!
  • Neem onze stickers die hulp bieden en plak ze op badkamerdeuren, elektriciteitspalen, overal.
  • Word onze vriend op sociale media en deel onze berichten.
  • Wees niet bang om een ander standpunt in te nemen dan de maatschappij om het leven in de baarmoeder te beschermen.

Titi en haar dochtertje Soliana

Titi is 36 jaar oud. Zij en haar man zijn nieuwe immigranten uit Ethiopië. Ze wonen in Jeruzalem en werken hard om de huur, het eten en de dagopvang voor hun éénjarige baby Joanna te betalen. Titi lijdt aan een zeldzame botziekte en moet sterke medicijnen slikken. Een paar maanden na de geboorte van Joanna werd ze opnieuw zwanger. De artsen stelden voor dat ze vanwege haar ziekte zou afbreken, omdat de zwangerschap te veel voor haar lichaam zou zijn. Wij danken God, dat zij besloot om de baby te houden, ondanks de pijn - en het risico dat haar baby ook door de ziekte zou worden getroffen. Glorie aan God! Een heel gezond en mooi klein meisje, dat zij Soliana noemden, werd in november geboren, slechts drie dagen na de eerste verjaardag van haar zusje Joanna. Wij voelen ons gezegend om deel uit te maken van de vreugde die deze dierbare familie ervaart en om hun leven comfortabeler te kunnen maken door hen te voorzien van de babybenodigdheden en maandelijkse cadeaubonnen om te kopen wat zij nodig hebben voor hun kleine Soliana.

Zella en haar zoontje Raphael Yehuda - Bid voor genezing!

Toen Zella ontdekte dat ze zwanger was, was ze bang. In het verleden had ze drie miskramen gehad en een abortus. Ze lijdt ook aan diabetes en is klinisch depressief. Zella sliep soms de hele dag. Haar familie zette haar onder druk om een abortus te ondergaan en steunt haar op geen enkele manier. Met de liefdevolle steun van onze consulente, van wie ze via een vriendin hoorde, koos ze ervoor om het opnieuw te proberen om moeder te worden. Haar hele zwangerschap was risicovol en ze bracht maanden in het ziekenhuis door. In november beviel Zella van een zoon die ze Raphael Yehuda noemde. Ze koos de naam omdat ze weet dat genezing van God komt. Raphael betekent letterlijk "God geneest". Ze weet dat Raphael een heel bijzonder geschenk van God aan haar is na al het verdriet dat ze heeft meegemaakt.

Zella kan nog steeds niet geloven dat ze moeder is en een baby heeft. Ze begint te wennen aan de nachtelijke voedingen en is zo gelukkig. Ze zei: "Raphael is mijn hele wereld. Hartelijk dank voor alle liefde, de bezoekjes, de telefoontjes en de lange gesprekken. Dank aan de organisatie en de donateurs."

Rachels baby

Onze consulente Sarah heeft God veel van de verzoeken zien beantwoorden die zij op onze wekelijkse gebedsbrieven vermeldt. Enkele maanden geleden vroeg ze ons te bidden voor de baby van moeder Rachel omdat een echo-onderzoek een cyste in de hersenen en vlekken op twee kamers van het hart had aangetoond. Rachel wilde geen abortus plegen maar was bang om een gehandicapt kind te krijgen. Haar man eiste dat zij abortus zou plegen, nadat hij de aanbeveling van de arts had gehoord, omdat hij een gehandicapt familielid heeft en vreesde dat zijn kind op zijn neef zou lijken. Hun onenigheid liep zo hoog op dat haar man haar verliet en bij zijn moeder introk. Wij willen de duizenden die onze wekelijkse gebedsbrieven op maandag ontvangen en de hemel smeken voor onze moeders en baby’s heel erg bedanken. Jullie gebeden maken een verschil! Een verder echografisch onderzoek toonde GEEN TEKENEN van een cyste in de hersenen en er bleef slechts een plekje over op één kamer van het hart. We blijven bidden voor volledige gezondheid voor Rachels baby en voor herstel van de relatie tussen man en vrouw.

Genezing in de Levens Tuinen

Deze maand is het druk geweest in de Tuinen, een plaats van genezing voor hen die geleden hebben onder het verlies van een (ongeboren) kind. Aan het begin van de maand kwamen verschillende groepen naar dit vier hectare grote bosgebied in Latrun. Verschillende vrouwen hadden vele jaren geleden een abortus meegemaakt en kenden de vergeving die ze in de Heer hebben, maar toen we de doelen van de Levens Tuinen vertelden, begonnen ze te huilen. Ze herinnerden zich hun verliezen en slechte keuzes. Hun tranen, en het planten van een boom ter nagedachtenis aan de baby, dienden als loutering voor hen. De laatste tijd is er helaas een toename van het aantal paren dat baby's verliest tijdens de geboorte. Onze lieve gastvrouw, Laurel, begeleidt deze echtparen met barmhartigheid bij het planten van een boom ter ere van hun baby's die zo snel naar hun hemelse Vader zijn gegaan.

Onlangs voegde een gepensioneerde verpleegster zich bij ons voor onze wekelijkse gebedsbijeenkomst. Tijdens onze gebedstijd werden haar gedachten overspoeld door herinneringen aan de abortussen waaraan zij bijna vijftig jaar geleden had meegewerkt. Ze besefte dat dit Gods tijd was om haar van deze pijnlijke ervaringen te bevrijden. Toen ze haar cipresboom in het bos plantte om die geaborteerde kinderen te herdenken, vond ze verlichting van de herinneringen en het verdriet. "Wie met tranen zaaien, zullen oogsten met vreugdezang. Wie wenend uitgaat en zaad draagt om te zaaien, zal met vreugdezang terugkeren en schoven dragen" (Psalm 126:5-6).

Wij nodigen iedereen die rouwt om het verlies van een baby door miskraam, abortus of doodgeboorte uit om een boom te planten in de Levens Tuinen of onze gastvrouw te vragen in uw plaats te bidden. Iedereen die een boom plant, ontvangt een mooi certificaat.

Find Healing

Plant a tree and find healing after the loss of a baby through miscarriage, abortion or SIDS - and find comfort, closure, and restoration.

Provide Clothing

Provide women with clothing and certain baby items for a full year. Help lessen the financial pressure of buying it all on their own.

Sponsor een Leven

Wordt een sponsor en help een moeder om voor het LEVEN te kiezen, door haar de noodzakelijke dingen te geven die de baby in zijn eerste levensjaar nodig heeft.