Cart

Total
$ 0.00

Verhalen en Updates

Uw gebed is hard nodig! Lees een paar van onze ongelofelijke verhalen, blijf op de hoogte met de laatste nieuwsbrieven, gebedspunten en overdenkingen. Wij begrijpen dat niet iedereen in staat is om ons financieel of fysiek te helpen, maar uw gebeden zijn net zo belangrijk!

Sandy’s Bijbel Overdenking

Wat een prachtige beloften van genezing en herstel door Gods onfeilbare liefde. Onze God zal het volk Israël weer opbouwen en Sion troosten.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Een meester-pottenbakker kent de schepping die hij van plan is te vormen voordat hij achter zijn wiel gaat zitten om te werken, net zoals God Adam en Eva, Jesaja, Jeremia en elk ander menselijk wezen kende voordat Hij ooit begon

Sandy’s Bijbel Overdenking

Bidden is een van de krachtigste manieren om vrede in je leven te vinden. Als je worstelt met de omstandigheden in je leven, wend je dan tot God voor troost.

Sandy’s Bijbel Overdenking

De woorden van de profeet Jeremia, duizenden jaren geleden, klinken vandaag de dag nog steeds. Het volk van Israël lijdt nu. We hebben veel dood en vernietiging gezien - mensen die zijn gedood, gijzelaars die lijden, veel rouw in Sion.

Sandy’s Bijbel Overdenking

JEREMIAH werd zeer vervolgd om zijn trouw in het overbrengen van het woord van God. Hij vertelt ons de reden voor zijn volharding in een werk dat hem zo'n smartelijke beloning bracht.

Nieuwsbrief juni 2024

Wanneer is het juiste moment om een nieuwe baby te krijgen? Vaak horen we: "Een baby zal mijn toekomst ruïneren." Onze consulente Miriam was zestien en dakloos toen ze zwanger werd van haar eerstgeboren zoon Osher.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Toen ik Psalm 72 las, werd ik getroffen door de relevantie ervan voor de huidige situatie in Israël. We wenden ons tot God om de behoeftigen te verdedigen en de kinderen te redden die lijden onder de angst voor de oorlog, het verlies van geliefden en familieleden in het leger.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Vandaag is het Herdenkingsdag voor de 25.040 mannen en vrouwen die in de strijd zijn gevallen in dienst van ons land sinds 1860, het jaar waarin Israël, en de Joodse gemeenschap in het land, begon met het tellen van onze gesneuvelde soldaten.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Vandaag is het Holocaust Memorial Day, waarop we de zes miljoen Joden herdenken die door de nazi's werden vermoord terwijl de wereld sliep tijdens de wreedheden, tijdens de afslachting van onschuldigen, voordat ze wakker werd en actie ondernam.

Nieuwsbrief mei 2024

Soms kan een held de meest onwaarschijnlijke persoon zijn. Voor mij hebben veel van onze Be'ad Chaïm moeders laten zien dat ze ongelooflijk moedig zijn.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Het lied van Mozes schijnt gezongen te zijn door een buitengewoon grote menigte. Mirjam, de profetes, nam haar trommel en leidde de reidans, alle dochters van Israël gingen met haar mee met hun trommels en dansen, en de hele menigte van het volk nam de reidans over.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit, en neem voor uzelf kleinvee voor uw gezinnen, en slacht het paaslam.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Terwijl we ons voorbereiden op Pesach, lezen we Gods zeven ongelooflijke beloften aan het Volk Israël. Deze beloften zijn vandaag net zo waar als toen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

De Psalmist kende de schoonheid van dankbaarheid. In het Hebreeuws is de tweewoorden uitdrukking voor 'bron van al mijn vreugde' zoiets als zeggen 'geluk van mijn vreugde' of 'buitengewone vreugde'

Nieuwsbrief april 2024

Als we deze maand Pesach vieren, herinneren we ons dat God het volk Israël vrijheid bracht in plaats van slavernij. In het Hebreeuws worden het woord "as" en het woord "sieraad" met dezelfde drie letters gespeld,

Sandy’s Bijbel Overdenking

In deze dagen van oorlog is er behoefte aan een veilige kamer in huizen of op zijn minst een schuilkelder die snel bereikbaar is.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Zo zal ook onze huidige oorlog - met zoveel pijn, verwoesting, gijzelaars en ontheemde mensen - de heidense wereld doen opschrikken in een overtuiging van Gods heilige aanwezigheid.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Ik houd van de zin "deze mensen hebben de wereld op zijn kop gezet". Alles aan Yeshua’s boodschap zet de wereld op zijn kop. Het daagt alles uit wat de wereld als waardevol beschouwt. Een typisch wereldbeeld wat prestige, rijkdom, roem, overvloed, stoerheid, macht, zelfredzaamheid, enzovoort waardeert.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Er zit veel schoonheid en humor in dit verhaal. Petrus is geketend tussen twee soldaten, wachtposten staan op wacht, en dit alles achter een grote ijzeren poort. De soldaten, kettingen, wachters en poort ZIJN NIETS ALS GOD VRIJ laat.

Sandy’s Bijbel Overdenking

We kennen de bron van de pijn van de Psalmist hier niet, maar we weten wel dat zijn ziel lijdt onder verslagenheid, ontmoediging en hopeloosheid. Soms zijn we in de put geneigd om onszelf te 'redden' door te proberen een menselijke (hoogmoedige) oplossing te vinden.