Cart

Total
$ 0.00

Verhalen en Updates

Uw gebed is hard nodig! Lees een paar van onze ongelofelijke verhalen, blijf op de hoogte met de laatste nieuwsbrieven, gebedspunten en overdenkingen. Wij begrijpen dat niet iedereen in staat is om ons financieel of fysiek te helpen, maar uw gebeden zijn net zo belangrijk!

Sandy’s Bijbel Overdenking

Niemand kan twee meesters dienen. Je moet ofwel de Heer dienen in het licht wandelen en vasthouden aan de waarheid of de duivel dienen. Vandaag de dag zien we een lijn getrokken in het zand.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jesaja zag troosteloosheid en pijn. Hij zag ook herstel. Hij was in staat om zich te midden van het lijden te verheugen, wetende dat God een trouwe God is. Zo zullen ook wij hier in Israël, die diep treuren om het enorme verlies, naar de Levende, Liefdevolle God van Israël kijken voor onze redding en hoop.

Sandy’s Bijbel Overdenking

En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jezus - Degene die de zieken genas, de ogen van de blinden opende, de kinderen omhelsde, de menigte voedde - werd veracht, geslagen, mishandeld, bespuugd, afgewezen.

Nieuwsbrief november 2023

Op 7 oktober 2023 veranderde het leven van de mensen in Israël. De terroristische aanval van Hamas verbijsterde ons met zijn wreedheid. In mijn nieuwsbrieven heb ik het vaak gehad over onze strijd om de levens van ongeborenen te beschermen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

"Toen alle mensen zich verenigden en het hele mensengeslacht erop uit leek om het huis van Israël uit te roeien, wat zou er dan gebeurd zijn als de Verbondsheer niet tussenbeide was gekomen?

Sandy’s Bijbel Overdenking

Toen ik deze week bad voor Gods genade voor het volk van Israël tijdens deze oorlog, werd ik herinnerd aan Gods mededogen in ons lijden. Zowel Martha als Maria wisten dat Jezus het lijden had kunnen voorkomen dat zij ervoeren toen hun broer stierf, maar toch liet Hij het lijden toe.

Sandy’s Bijbel Overdenking

David werd aangevallen door vijanden, waaronder zijn eigen zoon. Hij was diep verontrust, maar wendde zich tot de Heer voor zijn hulp. "Onze hulp komt van de Heer, de maker van hemel en aarde."

Sandy’s Bijbel Overdenking

Toen kwam men Josafat de boodschap brengen: Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee, uit Syrië, en zie zij zijn bij Hazezon-Thamar (dat is Engedi). Josafat werd zeer bevreesd en hij richtte zich erop om de Heer te zoeken.

Sandy’s Bijbel Overdenking

"Wij gaan het allerheiligste binnen door zijn vlees, dat de mensheid met de Godheid verbindt. Voor gelovigen is het voorhangsel niet opgerold, maar gescheurd. Het voorhangsel werd niet losgemaakt en zorgvuldig opgevouwen en opgeborgen, zodat het op een later tijdstip weer op zijn plaats gezet kon worden.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Laten wij bidden voor genade voor ons volk Israël gedurende deze Ontzagwekkende Dagen. Een acrostisch gebed voor Yom Kippur:

Sandy’s Bijbel Overdenking

In dit vers is het Griekse woord voor sterk 'endunamoo' - versterkt worden, in kracht toenemen. Het Griekse woord voor genade is 'charis' - door Strong's concordantie uitgelegd als "de barmhartige vriendelijkheid waardoor God,

Nieuwsbrief September 2023

WIJ ONDERNEMEN ACTIE. Via de media en contacten met maatschappelijk werkers bereiken we vrouwen met ongewenste zwangerschappen, zodat we zowel de moeders als de baby's emotioneel en praktisch kunnen beschermen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

De stam van Jozef zei zelf: "De Heer heeft ons overvloedig gezegend." Toch mopperden ze dat Zijn zegeningen niet genoeg waren. Ze eisten meer in plaats van dankbaar te zijn.

Sandy’s Bijbel Overdenking

In Kolossenzen hoofdstuk 4 stuurt Paulus zijn laatste groeten aan de kerk in Kolosse. Hij schrijft dat "Onesimus een trouwe en geliefde broeder is." Onesimus was een slaaf van een gelovige in Kolosse, maar hij liep weg, werd gearresteerd en bij Paulus in de gevangenis gezet.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Wat een krachtige woorden - "de overtreffende waarde van het kennen van Yeshua, mijn Messias en Heer." We kunnen kennis nastreven, maar de enige kennis die levenstransformatie zal brengen is Hem te kennen. Niet over Hem - maar om de liefde van de Messias intiem te kennen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

De boodschap van Jezus aan ons in dit verhaal is "Ga heen en doe hetzelfde". Spurgeon maakt verschillende belangrijke opmerkingen over dit verhaal: 1. Er is veel ellende in de wereld.

Sandy’s Bijbel Overdenking

We denken er niet vaak aan dat God zich verheugt. We denken maar al te vaak dat God oordeelt en veroordeelt, maar het Woord zegt dat God zich verheugt en dat Hij over ons zingt.

Nieuwsbrief Augustus 2023

Jezus nu zei tegen hen: Ik vraag u: wat is geoorloofd op de sabbat: goed te doen of kwaad te doen, een mens te behouden of om te laten komen?

Sandy’s Bijbel Overdenking

"Wat een heerlijke belofte! De uitverkorenen van Christus rennen heen en weer, in de duisternis van hun onwetendheid, naar alle soorten zonde, maar Hij zal ieder van hen eruit vinden. Er is geen oerwoud zo dicht, maar Christus zal de Zijnen er doorheen leiden;