Cart

Total
$ 0.00

Verhalen en Updates

Uw gebed is hard nodig! Lees een paar van onze ongelofelijke verhalen, blijf op de hoogte met de laatste nieuwsbrieven, gebedspunten en overdenkingen. Wij begrijpen dat niet iedereen in staat is om ons financieel of fysiek te helpen, maar uw gebeden zijn net zo belangrijk!

Sandy’s Bijbel Overdenking

Waarheid draagt goed. De tijd stelt haar op de proef, maar zij zal de beproeving doorstaan. Als ik dan de waarheid heb gesproken en daar nu voor moet lijden, dan moet ik tevreden zijn met wachten.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Ons leven, wanneer het als offer aan de Heer wordt gegeven, is niet gebaseerd op onze gevoelens of emoties of zelfs onze persoonlijke ideeën. Als ik Hem toebehoor - leef ik niet volgens "Wat vind ik van mijn man? Wat vind ik van mijn baan? Wat vind ik van mijn kerk?"

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jozef, lid van de raad van het Sanhedrin, had de beslissing om Jezus te arresteren en uit te leveren niet kunnen tegenhouden. Misschien had hij niet de moed om het risico te lopen afgewezen te worden tijdens hun intense ontmoeting, maar toen hij Jezus aan het kruis zag, riskeerde hij zijn leven om Pilatus om het lichaam van de Heer te vragen.

Nieuwsbrief mei 2023

Vreugdevol vierde Israël op 26 april haar 75ste verjaardag: de wonderbaarlijke wedergeboorte van de Joodse natie, slechts drie jaar na onze donkerste periode, de Holocaust. Herrezen leven ontsproot uit het zaad van verdriet en dood. God zorgt voor Zijn volk:

Sandy’s Bijbel Overdenking

Er waren tijden, dat zelfs Paulus de Heer nodig had om hem te ontmoeten waar hij was. "De Heer stond mij bij." De Heer haalde hem niet op wonderbaarlijke wijze uit de gevangenis, zoals Hij eens voor Petrus had gedaan, maar ontmoette hem in de gevangenis.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Koning Josafat, hoewel de leider van de natie, had de nederigheid om toe te geven dat "wij niet weten wat wij moeten doen". Hij bekende openlijk dat hij alleen op God vertrouwde, omdat hij de situatie zonder God niet aankon. Hun enige antwoord was op God te vertrouwen. Wat een prachtige belijdenis:" Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht."

Sandy’s Bijbel Overdenking

Koning Josafat, hoewel de leider van de natie, had de nederigheid om toe te geven dat "wij niet weten wat wij moeten doen". Hij bekende openlijk dat hij alleen op God vertrouwde, omdat hij de situatie zonder God niet aankon. Hun enige antwoord was op God te vertrouwen. Wat een prachtige belijdenis:" Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht."

Nieuwsbrief april 2023

In maart vierden we de feestdag van Purim, en in april vieren we Pesach. Beide feestdagen herinneren ons aan de dappere vrouwen die hun leven riskeerden om het leven van anderen te redden.

Sandy’s Bijbel Overdenking

De menigten werden gemakkelijk overtuigd en opgehitst door mensen die de waarheid ontkenden, hoewel veel mensen de discipelen geloofden en overtuigd waren. Hun beschuldiging "deze mannen zetten de wereld op zijn kop" was het beste compliment dat de broeders hadden kunnen krijgen."

Sandy’s Bijbel Overdenking

Deze passages, zowel in Spreuken als in Romeinen, beschrijven degenen die werden aangespoord om ware wijsheid na te streven, maar de spot dreven met Gods wijsheid, maar Gods wijsheid bespotten en liever de dwaasheid van hun eigen inzicht kozen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Esthers leven was geen rozengeur en maneschijn geweest. Ze was als balling meegenomen uit haar vaderland, moest een nieuwe taal leren, zich aanpassen aan een nieuwe cultuur, en had zelfs haar naam veranderd van het Hebreeuwse Hadassah in het plaatselijke Esther (stralende ster).

Nieuwsbrief Maart 2023

Hagar, een Egyptische dienstmeisje, een vrouw zonder macht of status, had het voorrecht dat God haar bezocht en het besef dat God haar lijden zag (Genesis 16). Ze noemde Hem “El-Roi” – de God die mij ziet. Te midden van haar pijn en strijd ontving Hagar Gods zegen en beloften.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Menigten kunnen heel gemakkelijk worden overgehaald en hun mening drastisch veranderen. In Lucas zien we mensen God loven voor de machtige wonderen die ze Yeshua hadden zien verrichten, en kort daarna eisen ze dat Hij wordt gekruisigd.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Deze man had zijn aandacht gericht op Petrus en Johannes in de verwachting geld te ontvangen. Hij had waarschijnlijk nooit gedacht dat hij genezen zou of kon worden. Toch kreeg hij veel meer dan zilver en goud toen hij volledig werd genezen. Als in de wereld van vandaag iemand om geld zou vragen, en wij zouden aanbieden om voor hem te bidden, zou hij vaak teleurgesteld zijn.

Sandy’s Bijbel Overdenking

21 jaar waren verstreken sinds Jozefs broers hem wreed in een kuil gooiden en hem als slaaf verkochten. 21 jaar lang droegen zij schuld en schaamte in hun hart.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Als Bijbelgelovigen kunnen wij soms niet begrijpen hoe mensen een tegengesteld perspectief kunnen hebben over de waarde van het leven van de ongeborenen.

Februari 2023 Nieuwsbrief

Ons doel, zoals de Heer voorleest uit de boekrol van Jesaja, is "om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting door de HEERE, om Hem te verheerlijken." (Jesaja 61:3).

Sandy’s Bijbel Overdenking

De 10 discipelen waren bang na Jezus' dood en zaten achter een gesloten deur. Om de een of andere reden had Thomas zich van hen afgescheiden. Als hij bij hen was geweest, zou hij waarschijnlijk hebben geloofd en zich hebben verheugd, zoals zij deden, toen zij de Heer en Zijn gewonde handen en zijde zagen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

"David was meer begaan met Gods zaak dan met zijn eigen gevoelens. Toen David door zijn eigen broer verkeerd werd begrepen en publiekelijk werd berispt, waarschijnlijk onder het gelach van de andere soldaten, had hij kunnen opgeven.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jezus citeert de profetie in Jesaja over Zichzelf voor een zeer grote menigte, terwijl hij heel goed wist dat de Farizeeën van plan waren Hem te doden. Deze verzen spreken van Zijn nederigheid en barmhartigheid.