Cart

Total
$ 0.00

Verhalen en Updates

Uw gebed is hard nodig! Lees een paar van onze ongelofelijke verhalen, blijf op de hoogte met de laatste nieuwsbrieven, gebedspunten en overdenkingen. Wij begrijpen dat niet iedereen in staat is om ons financieel of fysiek te helpen, maar uw gebeden zijn net zo belangrijk!

Sandy’s Bijbel Overdenking

De Psalmist kende de schoonheid van dankbaarheid. In het Hebreeuws is de tweewoorden uitdrukking voor 'bron van al mijn vreugde' zoiets als zeggen 'geluk van mijn vreugde' of 'buitengewone vreugde'

Sandy’s Bijbel Overdenking

In deze dagen van oorlog is er behoefte aan een veilige kamer in huizen of op zijn minst een schuilkelder die snel bereikbaar is.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Zo zal ook onze huidige oorlog - met zoveel pijn, verwoesting, gijzelaars en ontheemde mensen - de heidense wereld doen opschrikken in een overtuiging van Gods heilige aanwezigheid.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Ik houd van de zin "deze mensen hebben de wereld op zijn kop gezet". Alles aan Yeshua’s boodschap zet de wereld op zijn kop. Het daagt alles uit wat de wereld als waardevol beschouwt. Een typisch wereldbeeld wat prestige, rijkdom, roem, overvloed, stoerheid, macht, zelfredzaamheid, enzovoort waardeert.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Er zit veel schoonheid en humor in dit verhaal. Petrus is geketend tussen twee soldaten, wachtposten staan op wacht, en dit alles achter een grote ijzeren poort. De soldaten, kettingen, wachters en poort ZIJN NIETS ALS GOD VRIJ laat.

Sandy’s Bijbel Overdenking

We kennen de bron van de pijn van de Psalmist hier niet, maar we weten wel dat zijn ziel lijdt onder verslagenheid, ontmoediging en hopeloosheid. Soms zijn we in de put geneigd om onszelf te 'redden' door te proberen een menselijke (hoogmoedige) oplossing te vinden.

Nieuwsbrief Maart 2024

Sinds het begin van de oorlog zien we overal waar we kijken gezichten. Gezichten van gegijzelden. Gezichten van gesneuvelde soldaten. Gezichten van rouwende families. Maar zelfs te midden van verdriet is er nieuw leven.

Sandy’s Bijbel Overdenking

De afgelopen maanden is Israël in een strijd om ons bestaan verwikkeld geweest. Deze strijd is niet zomaar een oorlog het is de vijand die het volk van God probeert te vernietigen en zich verheft tegen Zijn Koninkrijksdoelen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Is het je ooit opgevallen dat mensen die dankbaar, dankbaar en blij zijn, aantrekkelijker zijn? Het maakt ons mooi om te prijzen! David had zeker zijn deel aan problemen, maar hij koos ervoor om God te loven - om zich te verheugen - niet in de omstandigheden,

Sandy’s Bijbel Overdenking

Voordat het eerste jaar van de hongersnood gekomen was, kreeg Jozef twee zonen die door Asnath, de dochter van Poti-Fera, de priester van On, aan hem gebaard werden. Jozef noemde de eerstgeborene Manasse, want, zei hij: “GOD heeft mij al mijn zwoegen en heel het huis van mijn vader doen vergeten.” De tweede noemde hij Efraïm, want, zei hij: “GOD heeft mij vrucht gegeven in het land van mijn verdrukking.” Genesis 41: 50-52

Sandy’s Bijbel Overdenking

De Heer zoekt zijn mensen om voor te zorgen, om te bevrijden, om ons rust en vrede te geven. We geloven in onze trouwe God om onze mensen terug te brengen naar ons Land, om de zieken te genezen en om de gebrokenen van hart te genezen.

Nieuwsbrief februari 2024

Onlangs heb ik een bezoek gebracht aan onze consulente Yael, die vrouwen helpt in Ashkelon en Ashdod, waar we meer dan 70 nieuwe moeders en zwangere vrouwen helpen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jezus vroeg Zijn discipelen - waarom hebben jullie zo weinig geloof, zo weinig begrip en zo'n slecht geheugen? Herinnering vereist discipline en oplettendheid.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jonathan had David net gewaarschuwd dat zijn vader, koning Saul, van plan was om hem te vermoorden en dat David moest vluchten voor zijn leven. David was door Samuël tot koning gezalfd, was door de natie als held geprezen en had vele militaire veldslagen gewonnen.

Sandy’s Bijbel Overdenking

Naarmate de tijd verstrijkt, de oorlog voortduurt en de gijzelaars nu al voor de 101e dag in gevangenschap blijven, kunnen we gemakkelijk ontmoedigd raken. Wanneer de problemen ons lijken te omringen en hoop moeilijk te vinden is, kunnen we ervoor kiezen om onze ogen van de situatie af te wenden en op de Heer te richten.

Sandy’s Bijbel Overdenking

In Genesis zei God niet tegen Noach dat hij de ark in moest gaan, maar dat hij in de ark “naar Mij toe moest komen”. 'Ik wacht om je mijn barmhartigheid te tonen'. Door de Schrift heen roept God Zijn geliefden op om te komen drinken, om verfrissing te vinden in Zijn aanwezigheid, om genezing te vinden, om vernieuwing te vinden, om rust te vinden.

Sandy’s Bijbel Overdenking

In de hof van Eden hoorden Adam en Eva het geluid van de Here God die door de tuin liep. Het is Gods verlangen dat Zijn kinderen een intieme relatie met Hem zouden hebben. We zijn geschapen om met Hem te wandelen, om God te kennen, om Zijn kinderen te zijn.

Nieuwsbrief Januari 2024

Het onlogische wordt logisch als we verder kijken dan de omstandigheden en naar God kijken.

Sandy’s Bijbel Overdenking

De oorlog in Israël woedt nog steeds, soldaten sterven dagelijks, maar toch kijken we naar de Heer voor onze kracht en onze hoop. We vertrouwen erop dat Zijn plan en Zijn doelen voor Israël en voor onze levens zullen worden bereikt, eenvoudigweg omdat Hij waarachtig en trouw is. In Hem zijn "alle dingen ja en amen".

Sandy’s Bijbel Overdenking

Omdat Israël op 7 oktober bruut werd aangevallen en honderden mensen gevangen werden genomen, is het onlogisch dat de wereld zich tegen ons keert, in plaats van te eisen dat Hamas de gijzelaars teruggeeft en zich overgeeft. Je kunt je alleen maar de reactie van de VS voorstellen als Mexico Texas zou aanvallen of de reactie van Nederland als Duitsland zou aanvallen, 1200 mensen zou vermoorden en 350 gijzelaars zou nemen.