Cart

Total
$ 0.00

Nieuwsbrief mei 2023

May 01, 2023 • By Sandy Shoshani

Vreugdevol vierde Israël op 26 april haar 75ste verjaardag: de wonderbaarlijke wedergeboorte van de Joodse natie, slechts drie jaar na onze donkerste periode, de Holocaust. Herrezen leven ontsproot uit het zaad van verdriet en dood. God zorgt voor Zijn volk: "Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, Hij onderwees hem, Hij beschermde hem als Zijn oogappel. Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken," (Deuteronomium 32:10-11) In de woestijn, op de dorre plaatsen, in moeilijkheden, vindt God de behoeftige om te beschermen, te bewaken en te dragen. In deze nieuwsbrief deel ik met u de verhalen van hen die verliezen leden maar toch de weg van moed kozen en nieuwe hoop en vreugde vonden.

Mijn hartelijke dank aan al onze supporters die hun liefdevolle handen uitstrekken naar hen die gedragen moeten worden op vleugels van hoop.

INTERNATIONALE HEARTBEAT CONFERENTIE

Sandy had als nationaal directeur het voorrecht de Heartbeat International-conferentie bij te wonen, dit jaar in Louisville, Kentucky. Ze sprak de conferentie toe op Israëls Onafhankelijkheidsdag. Het was een vreugde om met gelijkgestemde pro-life vrienden de wonderen te delen en te vieren die God heeft gedaan voor onze natie op haar 75e verjaardag en voor Be'ad Chaïm op onze 35e verjaardag.

Sponsor een Leven

Wordt een sponsor en help een moeder om voor het LEVEN te kiezen, door haar de noodzakelijke dingen te geven die de baby in zijn eerste levensjaar nodig heeft.

DE LEVENS TUINEN

De Levens Tuinen blijven een plaats van troost als er bomen worden geplant ter nagedachtenis aan en ter ere van baby's die nu in de hemel zijn. Onlangs heeft onze gastvrouw Laurel bomen geplant voor mensen in het buitenland en hen foto's en een mooi certificaat gestuurd. Er zijn allerlei redenen waarom bomen worden geplant. Een Israëlische vrouw plantte een boom ter ere van twee miskramen van haar dochter. Een jong stel plantte een boom op de verjaardag van de dood van hun baby. Een berouwvolle man vroeg om een boom te planten ter nagedachtenis aan de baby die hij vele jaren geleden had geaborteerd. Verschillende bomen werden geplant door echtparen die een doodgeboren kind hadden gehad. Deze echtparen waren naar ons verwezen door anderen die bomen hadden geplant en werden getroost. "Troost, troost Mijn volk" is het thema van deze speciale beboste tuin van drie hectare, waar bomen nieuw leven ontluiken ter ere van de levens die niet meer bij ons zijn.

Mali en haar dochtertje Alisa

Mali, een alleenstaande Ethiopische vluchtelinge, is 33 jaar oud. Ze werkt heel hard met het schoonmaken van huizen om zichzelf te onderhouden en de hoge huur van haar appartement in Jeruzalem te betalen. Haar buren zijn haar familie en steun geworden. Toen Mali in een ongeplande zwangerschap belandde, was ze bang. Abortus leek haar beste keuze. Ze heeft geen Israëlisch staatsburgerschap en dus geen rechten in het land. Een vriendin hielp haar in contact te komen met Be'ad Chaïm, zodat we haar nieuwe hoop, emotionele steun en alle behoeften van haar baby konden bieden via ons Operatie Mozes-project. Haar dochter Alisa werd geboren in december 2022. Mali's twee buren zijn meer dan familie voor haar geweest. Ze stonden haar bij tijdens de bevalling en hielpen daarna met de baby. Door de jaren heen hebben we gezien dat God zorgt voor familie, voor hen die geen familie hebben, voorziet in de praktische behoeften van de armen en liefdevolle steun biedt aan de eenzamen. Be'ad Chaïm deelt genadig met iedereen in nood, volgens Gods woord: "Wanneer u de oogst op uw akker hebt binnengehaald, en u bent een schoof op de akker vergeten, dan mag u niet teruggaan om die op te halen. Hij is voor de vreemdeling, de wees en de weduwe. Dan zal de HEERE, uw God, u zegenen in al het werk van uw handen. (Deuteronomium 24:19)

Lesia en haar dochtertje Liza - Oorlogsvluchteling

Lesia kwam in Israël aan als Oekraïense vluchtelinge. Ze was zwanger en wanhopig op zoek naar hulp en ondersteuning. In haar nood vond God haar en leidde haar naar ons, waardoor we dit jaar in alles konden voorzien wat ze nodig had voor haar nieuwe dochter Liza, die afgelopen januari werd geboren. Onlangs keerden Lesia en haar kinderen, ondanks de aanhoudende oorlog, terug naar Oekraïne zodat haar zesjarige zoon een rugoperatie kon ondergaan. Lesia's man, die kanker heeft, wachtte hen op in Oekraïne. Lesia vertelde onze consulente dat er sinds de oorlog in Oekraïne geen kleuterscholen of scholen meer zijn, dus de kinderen blijven voorlopig bij haar thuis. Laten we te midden van hun moeilijkheden bidden dat God dit kostbare gezin zal beschermen.

Sigal en haar dochtertje Pe'er

De schattige Pe'er is onlangs één jaar geworden. Ze is heel vriendelijk en houdt van mensen, zoals je kunt zien op haar foto. Toen haar moeder, Sigal, zeven maanden zwanger was, verliet haar man haar, zonder enige waarschuwing. Nadat Pe'er was geboren, heeft hij maanden gewacht om contact op te nemen; hij heeft haar slechts een paar keer gezien. Sigal was diep teleurgesteld dat haar huwelijk niet werkte, maar ze zegt dat Pe'er het licht in haar leven is, hoewel het moeilijk was om op 21-jarige leeftijd te leren alleenstaande moeder te zijn. Nu kan ze zich geen leven zonder Pe'er voorstellen. Sigal is zeer dankbaar voor de bemoediging en steun die ze heeft ontvangen in deze tijd van verdriet, gemengd met nieuw leven en veel vreugde.

DANK AAN ALLEN DIE MET ONS BIDDEN!

Yali en baby Emma

Elke week verzamelen we gebedsverzoeken van onze consulentes uit het hele land. Op maandagochtend worden deze gebedsbrieven wereldwijd verstuurd. God beantwoordt gebeden! Onze consulente in Netanya, Helen, vertelde dit prachtige verhaal:

Begin januari kreeg ik via onze hotline een doorverwijzing van Yali, die geschokt was toen ze ontdekte dat ze 24 weken zwanger was. We bleven praten tot ze 26 weken zwanger was, maar ze bleef onvermurwbaar om haar baby te aborteren, en toen blokkeerde ze mijn nummer zodat er geen verder gesprek mogelijk was. Later hoorde ik dat ze een afspraak had gemaakt bij de "commissie voor zwangerschapsafbreking" om toestemming te krijgen voor een door de overheid gefinancierde abortus. Ze had zich niet gerealiseerd dat er verschillende commissies zijn afhankelijk van het stadium van de zwangerschap en ze kreeg te horen dat de commissie niet bevoegd was om een late abortus toe te staan. Yali was in de war omdat ze zich niet realiseerde dat ze speciale toestemming zou moeten vragen, wat haar emotionele mogelijkheden te boven leek te gaan. Na 35 weken deelde ze haar dilemma met een vriendin die in de Bijbel gelooft en de keuzes voor LEVEN steunt, en ze belde terug naar het kantoor van Be'ad Chaïm. Yali's oudere zus hielp haar om het aan hun moeder te vertellen, die zeer geruststellend en ondersteunend bleek te zijn. Yali beviel op 10 april van haar dochter Emma.

Ze beseft dat Emma's leven een wonder is van God, die zowel haar als de baby beschermde en behoedde voor lijden.

HUIS VOOR ZWANGERE EN NIEUWE MOEDERS

Sinds we een mooi appartement aan de zuidkust hebben gehuurd, hebben we het voorrecht gehad om vijf verschillende vrouwen die onderdak nodig hadden een thuis te bieden. Sommige zwangere vrouwen verbleven enkele maanden in het tehuis, anderen een jaar of langer. Onlangs ontvingen we de 18-jarige Rahab, een bedoeïenenvrouw die dakloos was. Ze heeft al vier jaar geen contact meer gehad met haar familie. Omdat ze in gevaar was, aan het eind van haar zwangerschap en zonder huis, werd ze opgenomen door de welzijnsdienst in de Negev. Verschillende non-profitorganisaties belden en vroegen of wij voor veilige huisvesting konden zorgen. Voordat Rahab in ons huis kwam, was er discussie geweest over de toekomst van de baby, omdat de maatschappelijk werkers vonden dat Rahab niet in staat was een kind te baren. Maar nadat de maatschappelijk werkers hadden gezien hoe Yael, onze huismoeder, teder voor de vrouwen in het tehuis zorgt en Rahab elementaire levensvaardigheden leert, hebben zij besloten dat Rahab met onze hulp in staat is om een goede moeder voor haar baby te zijn. Zij zullen de situatie blijven volgen.
Rahab beviel op 12 april van haar dochter en noemde haar Layan. Yael, als goede herderin, traint Rahab om een liefdevolle moeder te zijn voor haar nieuwe kind. "Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden." (Jesaja 40:11). Het huis is een plaats van bescherming, liefde en training voor vrouwen die in veel opzichten zelf moeder een moeder nodig hebben.

Nava en haar zoontje Or Chaim

Nava, 26 jaar, is een alleenstaande moeder die een baan had in een kledingwinkel. Haar partner verliet haar toen hij ontdekte dat ze zwanger was. Nava heeft in het verleden één abortus gehad en was bang om nog een abortus te ondergaan, omdat ze nog steeds last heeft van gedachten aan de baby die ze had kunnen krijgen. Nava nam via internet contact met ons op en vond via haar plaatselijke consulente een luisterend oor en een aanbod voor praktische hulp. Haar zoontje Or Chaim werd eind januari geboren. Zijn naam is heel bijzonder in het Hebreeuws en betekent "het licht van het leven", omdat Nava zegt te geloven dat hij licht in haar leven zal brengen. Hoewel het moeilijk is om een alleenstaande moeder te zijn, kiest ze ervoor positief te zijn en te leven met de hoop dat haar leven ten goede zal en kan veranderen.

Angela en haar dochtertje Hannah

Angela is 32 jaar oud en was moeder van drie kleine kinderen. Zij en haar man vonden ons via Google toen ze op zoek waren naar een abortus voor hun vierde kind. Angela zei dat deze zwangerschap te snel kwam na de geboorte van hun laatste kind en dat hun financiën krap waren, dus wilde ze abortus plegen. Ze liet het zo makkelijk klinken. Toch had ze in het verleden een miskraam meegemaakt en vertelde ze dat het resultaat van dat verlies oncontroleerbaar huilen was geweest. Het is opvallend hoe woorden zo'n verschil kunnen maken bij het beschrijven van het ongeboren kind. Het product van een ongewenste zwangerschap wordt een "foetus" genoemd, maar het verlies door een miskraam wordt een "baby" genoemd. Angela had overwogen een "foetus" te aborteren, maar de miskraam had de dood van haar "baby" veroorzaakt.

Rachel heeft baby Lavie slechts enkele minuten vastgehouden en houdt altijd van hem.

Israël is naar verluidt nummer één in de wereld wat betreft de hoeveelheid prenatale onderzoeken. Vaak wordt bij enig vermoeden van afwijking bij de baby (foetus) niet alleen abortus aanbevolen, maar wordt de ouders verteld dat het noodzakelijk is. Hoewel de meeste ouders de artsen zullen gehoorzamen, zijn er ook ouders die opkomen voor hun ongeboren kind. Ik heb me verbaasd over de vasthoudendheid en moed van ouders die wisten dat hun kind de geboorte misschien niet zou overleven, maar er toch voor kozen om de zwangerschap voort te zetten. Rachel en haar man namen in oktober 2022 contact met ons op, toen ze 7 maanden zwanger was. Ze hadden deze derde zwangerschap gepland en waren dolblij dat ze na hun twee dochters een zoon zouden krijgen. Maar de artsen vertelden hen dat hun zoon ernstige hartafwijkingen zou hebben, misschien niet zou overleven, en dat hij, als hij dat al deed, zijn leven lang meerdere operaties nodig zou hebben. Rachel en haar man ontmoetten onze consulente, bespraken hun angsten en hun opties, en kozen ervoor om hun zoon alle mogelijke kansen op leven te geven. De kostbare Lavie werd begin december geboren en had onmiddellijk een hartoperatie nodig. Lavie overleed aan infecties toen hij drie weken oud was. Toen we Rachel en haar man bezochten, rouwden ze, maar waren ze vol dankbaarheid - dank dat ze hun zoon hadden kunnen ontmoeten, dank dat ze wisten dat ze ALLES voor hem hadden gedaan wat ze konden, dank dat zij en hun ouders hem hadden vastgehouden voordat hij overleed, dank dat God hem had behoed voor herhaalde operaties en lijden. Het is een eer om moedige mensen als Rachel en haar man te ontmoeten.

Find Healing

Plant a tree and find healing after the loss of a baby through miscarriage, abortion or SIDS - and find comfort, closure, and restoration.

Provide Clothing

Provide women with clothing and certain baby items for a full year. Help lessen the financial pressure of buying it all on their own.

Sponsor een Leven

Wordt een sponsor en help een moeder om voor het LEVEN te kiezen, door haar de noodzakelijke dingen te geven die de baby in zijn eerste levensjaar nodig heeft.