Cart

Total
$ 0.00

Nieuwsbrief november 2022

Nov 01, 2022 • By Sandy Shoshani

Beste Vrienden,

Ik werd uitgedaagd door een vraag die aan onze consulente werd gesteld toen zij een zwangere vrouw aanmoedigde om voor het leven van haar pasgeboren baby te kiezen. De vrouw begreep niet waarom de consulente zich daar druk over maakte en vroeg: "Wat maakt het uit?" Dit kind, zoals elk kind in de baarmoeder, is geschapen naar Gods beeld voor Zijn doeleinden. God blies zijn levensadem in elk kind. "Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd." (Jeremia 1:5)." Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven.... Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien, en zij alle werden in Uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond." (Psalmen 139:13,16). Het leven van ieder mens, geschapen naar het beeld van God, bij Hem gekend nog vóór de baarmoeder, is van grote waarde. "Open je mond voor een stomme,

voor de rechtszaak van allen die verkwijnen.

Open je mond, oordeel met rechtvaardigheid,

en verschaf recht aan de ellendige en de arme." (Spreuken 31:8).

Ik zegen u voor uw zorg voor deze kleine, meest weerloze mensen. "Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan." (Matteüs 25:40).

Gebed nodig

Lucas is in augustus één jaar geworden; hij is een lieve baby, maar heeft helaas veel gezondheidsproblemen. Hij heeft al twee keer een buikoperatie ondergaan en zijn spijsvertering is problematisch. Zijn lichamelijke problemen hebben geleid tot een ontwikkelingsachterstand en hij loopt nog niet.

Zijn moeder, Fida, een vluchtelinge uit Eritrea, heeft het moeilijk. De vader van haar twee zonen komt af en toe op bezoek, maar helpt haar niet financieel. Onlangs verhuisde Fida naar Tel Aviv omdat bij haar oudste zoon, Ben-El, die net vijf is geworden, autisme is vastgesteld en hij niet spreekt. Hij gaat nu naar een speciale school in Tel Aviv.

Fida had een baan in haar vorige stad, maar die is nu te ver van haar woonplaats en ze probeert iets te vinden dat past bij de uren dat haar jongens op school zitten. Hoewel Fida het moeilijk heeft om in haar eentje met alle moeilijkheden rond haar kinderen om te gaan, is ze heel blij dat ze hun moeder is. Ze is ook bijzonder dankbaar voor de gulle hulp die ze het afgelopen jaar heeft gekregen en die haar heeft geholpen zich minder alleen te voelen.

Sponsor een Leven

Wordt een sponsor en help een moeder om voor het LEVEN te kiezen, door haar de noodzakelijke dingen te geven die de baby in zijn eerste levensjaar nodig heeft.

Levens Tuinen, een plaats van herstel en vrijheid van schaamte

Shakespeare schreef: "Het geweten maakt ons allemaal laf" (Hamlet, akte 3). Schuld en schaamte kunnen mensen bang maken - bang om de waarheid te vertellen, bang om zichzelf te zijn, bang om gekend te worden. Ik heb veel vrouwen ontmoet die erg geremd en ongemakkelijk leken, omdat ze (weliswaar onnodig) de last van het schuldgevoel van een abortus met zich meedroegen.

Velen van hen zitten in onze gemeenten en voelen zich tweederangs, gehinderd door herinneringen aan vroegere zonden en tekortkomingen, ondanks het feit dat God ons vrijheid en vergeving biedt. Eenmaal genezen worden deze onzekere, kostbare vrouwen veranderd in de zelfverzekerde vrouwen die God voor hen geschapen heeft.

Ons boekje "Restoring a Broken Heart" is onlangs voltooid in zowel het Hebreeuws als het Engels; het is gebaseerd op het prachtige werkboek "Forgiven and Set Free" van Linda Cochraine. "Restoring a Broken Heart" gebruikt geschriften uit de Tenach (het Oude Testament), als instrument voor genezing voor religieuze Joodse vrouwen. Na het voltooien van een genezingscursus worden vrouwen aangemoedigd om een boom te planten in de Levens Tuinen, waar bomen worden geplant ter ere en herinnering aan baby's die niet konden worden vastgehouden. Schuldgevoelens verdwijnen en de Levens Tuinen bloeien met nieuwe VRIJHEID.

Rose of Sharon Anointing Oil, Gardens of Life product shot
Rose of Sharon Anointing Oil, Gardens of Life
$12.00
2-Pack for $12

Find Healing

Plant a tree and find healing after the loss of a baby through miscarriage, abortion or SIDS - and find comfort, closure, and restoration.

Anita en haar dochtertje Maya

Anita maakte alijah (de immigratie van Joden naar Israël) via een speciaal jeugdprogramma en diende in het IDF als alleenstaande soldaat - de titel van een soldaat waarvan de ouders in het buitenland zijn. Na het leger trouwde ze en begon een gezin op te bouwen, waarbij hun eerste dochter in 2019 werd geboren. Een jaar geleden kregen zij en haar man een miskraam, maar als gevolg van die zwangerschap verloor Anita haar baan. Ze werd al snel weer zwanger, maar wendde zich tot ons voor hulp vanwege de zeer krappe financiële situatie van het gezin.

Anita's kostbare dochtertje, Maya, werd op 11 september geboren met een aantal moeilijke gezondheidsproblemen: De baby heeft reflux, verslikt zich in haar eten, stopt met ademen en wordt blauw. Anita vroeg ons te betalen voor de aanschaf van een monitor die de ademhaling van de baby in de gaten houdt en een waarschuwingssignaal geeft wanneer zij stopt met ademen.

Anita slaapt nauwelijks omdat ze zo bang is dat haar baby zal stoppen met ademen. We zijn dankbaar dat we de monitor voor Maya konden kopen, zodat deze dierbare nieuwe moeder gemoedsrust heeft. We zijn dankbaar voor uw gebeden voor Maya's gezondheid.

HULP VOOR OEKRAÏENSE VLUCHTELINGEN DIE NU TERUG NAAR HUIS GAAN:

In de eerste maanden van de Russische invasie in Oekraïne was er een toestroom van moeders en hun kinderen die vanuit oorlogsgebieden naar Israël vluchtten. Velen van hen keren nu terug naar hun vaderland en hun families. Het was voor ons een voorrecht om liefde en praktische hulp te mogen bieden aan enkele van deze dierbare mensen. Onze consulente Oxana, die zelf vanuit Oekraïne naar Israël is geëmigreerd, was onze contactpersoon. Zij ontving dit lieve briefje: "Oxana, ik wil jou en je directeur Sandy uit het diepst van mijn hart bedanken voor de grote steun en hulp voor mijn zoon en mij. Jullie zijn 100% stralende mensen met een groot en goed hart! Jullie zijn mensen die licht brengen in een tijd van duisternis. Moge God u en uw dierbaren gezondheid, geluk en succes geven. We zullen jullie altijd met dankbaarheid herinneren. Oxana, een grote dank aan u allen. Deze maand keren we terug naar huis."

Deze kostbare woorden van dank zijn ook voor u bedoeld, onze partner. Zonder uw hulp kunnen we geen steun bieden aan moeders en baby's. Ontvang deze zegen van deze dankbare moeder!

Mali is drie jaar oud!

Vorige week ontving ik tot mijn vreugde een foto van de schattige Mali toen ze haar derde verjaardag vierde. Haar moeder, Dina, die bang was toen ze zwanger werd, had pillen genomen om haar baby te laten aborteren; de pillen bleken niet te werken en Dina bleef zwanger, maar elke dokter die Dina benaderde (meer dan 30 artsen) vertelde haar dat ze een chirurgische abortus MOEST doen omdat haar baby gehandicapt geboren zou worden.

Dina belde uiteindelijk onze hotline en werd aangemoedigd haar zwangerschap voort te zetten. Ze sprak met consulentes, bestudeerde baby's die overleefden na pogingen tot chemische abortus, en koos voor het leven. Mali is een geweldige, slimme, leuke meid van drie. Dina is heel dankbaar voor de HOOP die ze kreeg en schreef: "Bedankt dat ik jullie toen heb kunnen vinden, toen ik nog niet opgaf...".

Ineens vind ik het belangrijk dat hij leeft

Veel vrouwen willen een abortus, uit angst, shock of eenzaamheid. Na een ontmoeting met een bezorgde en zorgzame consulente, kiezen ze vaak voor het leven. Wat mij altijd verbaast is dat een moeder, nadat zij uiteindelijk heeft besloten haar baby te houden, diep verbonden raakt met haar kind, beschermend en zorgzaam. Mali was van plan een abortus te laten plegen, maar vroeg vóór de procedure om een gesprek met een consulente die zelf een abortus had meegemaakt. Ze wilde weten hoe het echt was.

We verwezen haar door naar een van onze consulentes in een andere stad, die haar vertelde over het trauma van de abortus die ze had ondergaan. Als gevolg van dit gesprek en de relatie die ontstond tussen Mali en haar consulent, koos Mali voor het leven. Deze brief, ontvangen door de consulente, is opmerkelijk: "Heel erg bedankt; door jou zet ik de zwangerschap voort. Wat je zei 'veroverde mijn hart'. Ik probeer van moment tot moment te leven. Het helpt. Ik krijg nu een controle omdat het erop lijkt dat het embryo een probleem heeft met zijn hart. Ik hoop dat alles goed komt en dat hij gezond en heel zal zijn. Ineens vind ik het belangrijk dat hij leeft. Dus, ik wilde je gewoon bedanken. We houden contact."

Enige tijd na dit bericht stuurde de zwangere moeder Mali een spraakbericht: "Wonderen gebeuren. Ik voel me zo opgelucht! Het hart is 100% in orde en er is niets te vrezen. Godzijdank."

We danken God dat de baby het goed doet in de baarmoeder - beschermd en veilig. Laten we blijven bidden voor Mali en voor een gezonde geboorte.

Ofra en haar zoontje Oriel

Ofra, 19 jaar, komt uit een gelovig gezin en deed nationale dienst in plaats van in het leger te gaan. Ze heeft al jaren een relatie met een jongeman die in een kapperszaak werkt en een zeer laag salaris heeft. Het paar woonde bij zijn ouders en zijn jongere zus; Ofra zegt dat ze van zijn familie houdt en dat ze allemaal goed met elkaar kunnen opschieten. Het zijn religieuze mensen, dus uit respect draagt ze lange mouwen en rokken in hun huis, hoewel die voor haar niet comfortabel zijn, vooral in de hete Israëlische zomers. Ofra heeft geen goede relatie met haar eigen familie, dus het samenwonen met de ouders van haar vriend is zeer nuttig - maar heeft ook zijn uitdagingen.

Toen Ofra haar partner over haar zwangerschap vertelde, was hij bang; hij houdt veel van haar en, ook al was de zwangerschap niet gepland, hij wilde haar bijstaan, haar steunen en met haar trouwen. Ofra was diep opgelucht door zijn reactie en verheugde zich dat ze met zo'n trouwe man trouwde.

Ofra vertelde dat ze zich tot ons gewend hadden vanwege hun financiële problemen tijdens de COVID-19 pandemie; haar man kon geen baan vinden en ze waren bang dat ze een kind niet alleen zouden kunnen opvoeden. Ze belde de hotline en maakte heel snel een afspraak met een van onze consulentes, die Ofra tot op de dag van vandaag met liefde en warmte omhelst. Ofra was ook bezorgd, want dit was haar eerste zwangerschap en ze was net begonnen met haar studie. Ze vond een goede regeling, omdat baby Oriel in de dagopvang zit terwijl zij studeert.

Ze zei dat alles zo snel ging - moeder, studente en echtgenote worden. Ze is soms overweldigd, maar ook heel dankbaar. Soms als ze het moeilijk heeft, belt ze haar consulente; ze praten en bidden, en ze kan bemoediging krijgen.

Een woord van Ofra: "Ik dank de organisatie [Be'ad Chaïm] voor alle hulp en naaste begeleiding tijdens de zwangerschap. De zwangerschap was niet gemakkelijk voor mij. Ik ontdekte het in een vergevorderd stadium en op zeer jonge leeftijd. Ik dacht aan abortus en via een Google-zoekopdracht op mijn telefoon vond ik de organisatie. Ik heb de zwangerschap dankzij God doorstaan, ondanks veel uitdagingen. Ik slaagde, grotendeels dankzij jullie organisatie. Veel berichten en telefoontjes, en "de waarheid kwam op een dag echt tot mij" omdat ik zo verward was geweest over de zwangerschap. Echt, dank u dat u mij hielp om te kiezen om de zwangerschap voort te zetten en met volle armen uit het ziekenhuis te komen. U doet heilig werk! Dat is niet vanzelfsprekend."

Provide Clothing

Provide women with clothing and certain baby items for a full year. Help lessen the financial pressure of buying it all on their own.

Sponsor een Leven

Wordt een sponsor en help een moeder om voor het LEVEN te kiezen, door haar de noodzakelijke dingen te geven die de baby in zijn eerste levensjaar nodig heeft.

'Elke dag een baby gered'

In september hebben we 31 baby's van abortus gered. Van alle vrouwen die een abortus wilden of overwogen, kozen er 31 voor het leven. Dat is minstens één per dag. Wij zijn God zeer dankbaar voor elke geredde baby en prijzen onze consulentes die zich met hart en ziel inzetten voor het leven.