Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

May 01, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En toen Hij in Bethanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam er, toen Hij aanlag, een vrouw met een albasten fles met zuivere, kostbare narduszalf en nadat zij de albasten fles gebroken had, goot zij hem uit op Zijn hoofd. En er waren er sommigen die verontwaardigd waren bij zichzelf en zeiden: Waartoe diende deze verkwisting van de zalf? Want die had voor meer dan driehonderd penningen verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden; en zij vielen scherp tegen haar uit. Maar Jezus zei: Laat haar met rust. Waarom valt u haar lastig? Zij heeft een goed werk aan Mij verricht. Want de armen hebt u altijd bij u en wanneer u wilt, kunt u hun weldoen, maar Mij hebt u niet altijd. Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit Evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft. Markus 14:3-9

Wat Maria deed, was zuiver uit liefde voor Yeshua, vanuit een rein hart dat Hem toegewijd was. “Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven. Psalm 27:4

Sommigen noemden dit verkwistend en frivool, maar Jezus noemde het mooi. “Al degenen die wonderen voor Christus hebben gedaan, zijn altijd excentriek en fanatiek genoemd. Toen Whitfield voor het eerst op Bennington Common ging om te prediken, omdat hij geen gebouw kon vinden dat groot genoeg was, was het volkomen ongehoord om in de open lucht te prediken. Hoe kon je verwachten dat God het gebed zou horen als er geen dak boven de hoofden van de mensen was? Hoe zouden zielen gezegend kunnen worden, als de mensen geen zitplaatsen hadden, en reguliere kerkbanken met hoge rugleuningen om in te zitten! Men dacht dat Whitfield iets buitensporigs deed, maar hij ging en deed het; hij ging en brak de albasten doos op het hoofd van zijn Meester, en te midden van spot en gejoel predikte hij in de open lucht. En wat kwam er van? Een opwekking van godsvrucht en een machtige verspreiding van religie. Ik wou dat we allemaal klaar waren om iets buitengewoons voor Christus te doen – bereid om uitgelachen te worden, om fanatiekelingen genoemd te worden, om uitgescholden en gechoqueerd te worden omdat we uit de gewone weg gingen en niet tevreden waren met wat iedereen deed. zou kunnen doen of goedkeuren om te worden gedaan.” ( Spurgeon )