Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jul 31, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10

Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? Lukas 15:3

Want zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zal Zelf naar Mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal Ik op zoek gaan naar Mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van wolken en donkerheid. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weide zal Ik ze weiden en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal Zelf Mijn schapen weiden en Ik zal ze Zelf doen neerliggen, spreekt de Heere HEERE. Het verlorene zal Ik zoeken, het afgedwaalde zal Ik terugbrengen, het gebrokene zal Ik verbinden, en het zieke zal Ik versterken, maar het welgedane en het sterke zal Ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Ezechiël 34: 11-16

"Wat een heerlijke belofte! De uitverkorenen van Christus rennen heen en weer, in de duisternis van hun onwetendheid, naar alle soorten zonde, maar Hij zal ieder van hen eruit vinden. Er is geen oerwoud zo dicht, maar Christus zal de Zijnen er doorheen leiden; er zijn geen moerassen van zonde zo gevaarlijk, maar Christus zal ze doorkruisen en elk lam van Zijn kudde vinden. En als je door je afvalligheid, o volk van God, ver van Hem bent afgedwaald, toch ziet Hij je met dat oog dat zowel in het donker als in het licht ziet; en Hij zal je volgen en je terugbrengen. Gezegend zij zijn naam!" (Charles Spurgeon).

Wij zijn het niet die Hem vinden hoewel onze harten ernaar verlangen en honger hebben MAAR HIJ is het die ons zoekt op onze meest gebroken plaatsen. HIJ is het wiens arm in de put reikt en ons uit zonde en bedrog haalt. Voor degenen onder ons die bidden voor geliefden die Hem vergeten zijn, of Hem nooit gekend hebben, laten we ons deze kostbare beloften herinneren: "Ikzelf zal Hem zoeken en achter Hem aangaan." We kunnen HOPEN en GELOVEN dat God de trouwe Herder blijft.