Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jul 03, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Beijver u om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. Efeze 4:3

Opdat zij alleen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden heeft. Johannes 17:21

De eenheid van de Geest moet bewaard worden, lieve vrienden, omdat Satan zo druk bezig is om die te verstoren. Hij weet dat de grootste glorie van Christus voortkomt uit de eenheid van Zijn Kerk. Er is geen kerkelijk geluk waar geen kerkelijke eenheid is. Als een Kerk ontevreden en verdeeld is, is het schisma in het lichaam de dood voor alle gewijde gemeenschap. We kunnen geen gemeenschap met elkaar genieten als onze harten niet één zijn. Hoe zwak is ons werk voor God als we het niet eens zijn! De vijand kan geen betere bondgenoot wensen dan strijd in het midden van ons kamp. "Kunt u het niet eens worden," zei een oude krijger, "als uw vijand in zicht is!" Christenen, kunnen jullie het er niet over eens zijn om de eenheid van de Geest te bewaren, terwijl een vernietigende Satan voortdurend op de uitkijk staat om onsterfelijke zielen mee te sleuren naar de ondergang? We moeten ijveriger zijn in deze zaak; we moeten proberen om alles wat verdeeldheid zou zaaien uit onszelf te zuiveren, en om in onze harten elke heilige gedachte te hebben die de neiging zou hebben om ons met onze broeders te verenigen. (Charles Spurgeon).