Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Apr 03, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden. Hebt U, onze God, niet de inwoners van dit land van voor de ogen van Uw volk Israël verdreven, en dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham, die U liefhad, gegeven? Zij zijn daarin gaan wonen en hebben daar voor U een heiligdom gebouwd, voor Uw Naam, en gezegd: Als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of een hongersnood, zullen wij voor dit huis en voor Uw aangezicht staan, omdat Uw Naam in dit huis is. Wij zullen uit onze benauwdheid tot U roepen, en U zult verhoren en verlossen. Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte, tegen wie U Israël niet toestond op te trekken toen zij uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken zij bij hen vandaan en vaagden hen niet weg, en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit Uw bezit dat U ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht. 2 Kronieken 20:6-12

Koning Josafat, hoewel de leider van de natie, had de nederigheid om toe te geven dat "wij niet weten wat wij moeten doen". Hij bekende openlijk dat hij alleen op God vertrouwde, omdat hij de situatie zonder God niet aankon. Hun enige antwoord was op God te vertrouwen. Wat een prachtige belijdenis:" Wij weten niet wat wij moeten doen, maar onze ogen zijn op U gericht."

"Ze zeiden: "Onze ogen zijn op U gericht. Wat bedoelden ze daarmee? Ze bedoelden: 'Heer, als er hulp komt, moet die van U komen. We kijken naar U. Het kan nergens anders vandaan komen, dus we kijken naar U. Maar we geloven dat het zal komen, mensen zoeken niet naar iets waarvan ze weten dat het niet zal komen. Wij weten zeker dat het komt, maar we weten niet hoe, dus zoeken we; we weten niet wanneer, maar we zoeken. Wij weten niet wat Gij wilt dat wij doen, maar zoals de dienstknecht naar haar meesteres kijkt, zo kijken wij naar U, Heer. Heer, wij kijken." (Spurgeon) .