Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jun 05, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Waarachtige lippen blijven eeuwig, maar een leugenachtige tong duurt maar even. (Spreuken 12:19)

Daarom zal ik jullie altijd aan deze dingen herinneren - ook al weten jullie ze al en staan jullie stevig in de waarheid die jullie geleerd is ... Want we waren geen slimme verhalen aan het verzinnen toen we jullie vertelden over de machtige komst van onze Heer Jezus Christus. We zagen zijn majestueuze pracht met onze eigen ogen toen hij eer en glorie ontving van God de Vader. De stem uit de majestueuze glorie van God zei tegen hem: "Dit is mijn geliefde Zoon, die mij grote vreugde brengt." Wijzelf hoorden die stem uit de hemel toen we met Hem op de heilige berg waren. (2 Petrus 1:12, 16-18)

Waarheid draagt goed. De tijd stelt haar op de proef, maar zij zal de beproeving doorstaan. Als ik dan de waarheid heb gesproken en daar nu voor moet lijden, dan moet ik tevreden zijn met wachten. Als ik ook de waarheid van God geloof en tracht die te verkondigen, kan ik op veel tegenstand stuiten, maar ik hoef niet bang te zijn, want uiteindelijk moet de waarheid zegevieren.
Wat een armzalige zaak is de tijdelijke triomf van de leugen! "Een liegende lip is maar voor even!" Het is slechts een kalebas die in een nacht opkomt en in een nacht vergaat; en hoe meer hij zich ontwikkelt, hoe duidelijker zijn verval. Aan de andere kant, hoe waardig voor een onsterfelijk wezen is de verkondiging en verdediging van die waarheid die nooit kan veranderen; het eeuwige evangelie dat gevestigd is in de onveranderlijke waarheid van een onveranderlijke God! Een oud spreekwoord zegt: "Wie de waarheid spreekt, beschaamt de duivel." Het is zeker dat hij die de waarheid van God spreekt, alle duivels in de hel te schande zal maken en al het zaad van de slang, dat nu hun leugens uitslaat, in de war zal brengen.
O mijn hart, zorg ervoor dat u in alle dingen aan de kant van de waarheid staat, zowel in kleine als in grote dingen; maar in het bijzonder aan de kant van Hem door wie genade en waarheid onder de mensen zijn gekomen! (Chequeboekje van het geloof, 26 februari)

Het kan duur zijn om een standpunt in te nemen voor de waarheid, maar er kunnen geen compromissen gesloten worden in het Koninkrijk.