Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Dec 05, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

De verlossing van het volk Israël voorzegd Troost, troost Mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem van iemand die roept in de woestijn: Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; wat krom is, zal recht worden; wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de HEERE heeft gesproken. Een stem zegt: Roep! En hij zegt: Wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goedertierenheid als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigster van een goede boodschap; verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigster van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda: Zie, uw God! Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke, en Zijn arm zal heersen. Zie, Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. Als een herder zal Hij Zijn kudde weiden: Hij zal de lammetjes in Zijn armen bijeenbrengen en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden. Jesaja 40:1-11

Onze God is zowel machtig als barmhartig. Hij spreekt barmhartigheid en mededogen en begrijpt onze broosheid. Om Zijn liefde in ons hart te kunnen ontvangen: moet soms een berg worden neergehaald (misschien hoogmoed), moet soms een dal worden opgetild (misschien depressie/verdriet), moeten soms ruige plekken worden geëgaliseerd (overweldigende problemen) - God werkt niet alleen in ons hart, maar draagt ons op de reis. Hij verzamelt de lammeren in zijn armen. De zwaksten krijgen speciale zorg en liefdevolle vriendelijkheid. Het Woord belooft dat God zelf in zachtmoedigheid de behoeftige moeders en hun baby's zal leiden.

"Dragen is vriendelijkheid, maar dragen in de boezem is liefdevolle vriendelijkheid. De schouders zijn voor macht, en de rug voor kracht, maar de boezem is de zetel van de liefde." ... "Ik zie de Heer der engelen zich verlagen tot persoonlijke arbeid. Jezus Christus zelf verzamelt met zijn eigen armen en draagt in zijn eigen boezem de lammeren van zijn kudde. Hij laat dit werk niet over aan een engel, en zelfs niet aan zijn dienaren, maar Hijzelf, door zijn Geest, onderneemt het nog steeds." (Spurgeon)