Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Dec 12, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

U moet alle geboden die ik u heden gebied, nauwlettend in acht nemen, opdat u leeft, talrijk wordt en het land dat de HEERE uw vaderen onder ede beloofd heeft, binnengaat en in bezit neemt. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de HEERE, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet. Deuteronomium 8:1-2

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. 1 Petrus 5:6-7

God heeft ons zijn geboden gegeven als een zegen - zodat we kunnen leven, zodat we de goede dingen die Hij voor ons gepland heeft, kunnen erven. Zijn doel in beproevingen is ons te brengen naar een plaats van nederigheid = een plaats van afhankelijkheid van Hem. Soms zorgen beproevingen ervoor dat mensen bitter en angstig worden en zich van God afkeren. Zijn wil voor ons is eerder dat wij ons nederig tot Hem wenden met open harten om uit Zijn Hand te ontvangen. De wereld kent de uitdrukking "God helpt hen die zichzelf helpen". De Bijbelse realiteit is dat God hen helpt die Hem nodig hebben, die op Hem vertrouwen en op Hem vertrouwen, zij die zichzelf niet kunnen helpen. Hij is er voor ons als we down zijn. Ik moet denken aan Martha, de zus van Lazarus, die worstelde met haar werklast in plaats van zich te richten op de Heer.

"Maar de Heer antwoordde en zei tegen haar: "Martha, Martha, je bent bezorgd en bekommerd over zoveel dingen; maar er is maar één ding nodig, want Maria heeft het goede deel gekozen, dat haar niet ontnomen zal worden." (Lucas 10:41-42).

Mogen we in onze dagelijkse strijd vrede en zegen vinden als we ons Zijn goedheid herinneren en ons richten op alles wat Hij voor ons heeft gedaan.