Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Feb 06, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En verwerp de dwaze en onverstandige strijdvragen, in het besef dat zij conflicten voortbrengen. Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. Misschien geeft God hun eens bekering, zodat zij tot erkenning van de waarheid komen en zij weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel, door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. 2 Timotheüs 2:23-26

Als Bijbelgelovigen kunnen wij soms niet begrijpen hoe mensen een tegengesteld perspectief kunnen hebben over de waarde van het leven van de ongeborenen. Het is zo duidelijk en helder voor ons dat de ongeborenen mensen zijn, menselijke wezens, die net als ieder ander het leven verdienen! Toch roept de Heer ons op om nederig, rustig, liefdevol en geduldig - anderen te onderwijzen. Satan, de kampioen van de leugen, heeft mensen misleid en in de val gelokt, of ze het nu weten of niet. Hoewel alleen de Heilige Geest harten kan veranderen, hebben wij het voorrecht Zijn waarheid op een liefdevolle manier te delen, zodat zij misschien tot inkeer komen en Hem vinden. Zoals in Aesop's fabel over de ruzie tussen de wind en de zon over wie sterker is - de warmte en liefde van ons getuigenis zal veel gemakkelijker de tegenstanders overhalen dan harde argumenten. Moge God ons vullen met de nederigheid van de Messias.