Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Nov 06, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem. En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op Zijn hoofd, en zij deden Hem een purperen bovenkleed om, en zeiden: Gegroet, Koning van de Joden! En zij gaven Hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen: Zie, ik breng Hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in Hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen: Zie, de Mens! Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig Hem, Kruisig Hem! Pilatus zei tegen hen: Neemt u Hem en kruisig Hem, want ik vind in Hem geen schuld. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en volgens onze wet moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf Gods Zoon gemaakt. Johannes 19:1-7

Jezus - Degene die de zieken genas, de ogen van de blinden opende, de kinderen omhelsde, de menigte voedde - werd veracht, geslagen, mishandeld, bespuugd, afgewezen. Nadat Hij Lazarus uit de dood had opgewekt, waren er mensen die Hem wilden doden. Nadat Hij een verlamde had genezen, waren er mensen die Hem wilden doden. Het lijkt nergens op te slaan. De mensen zagen met hun eigen ogen de wonderen en daden van Liefde die Jezus deed, en toch verwierpen ze Hem. Hoe is het mogelijk om te zien, maar niet te zien/ te horen, maar niet te horen? Het volk Israël is zeker niet perfect, maar we zijn bruut misbruikt, vermoord, ontvoerd en er zijn verachtelijke wreedheden begaan met mensen in hun eigen huis. Simpelweg omdat ze Joden zijn. Nu scanderen mensen over de hele wereld - "Van de rivier tot aan de zee zal Palestina vrij zijn" - en roepen op tot de vernietiging van onze natie. Jezus kent onze pijn en afwijzing.

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen. Jesaja 53: 3-6

We kijken naar Hem, de Messias van Israël, om ons genezing te brengen, om ons nieuwe hoop te geven, om ons verlossing te brengen. God is onze verdediging. Hij is een zeer aanwezige hulp in tijden van nood.