Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Aug 07, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. Of welke vrouw, die tien penningen heeft en één penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij die vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: Wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg Ik u, is er blijdschap vóór de engelen van God over één zondaar die zich bekeert. Lukas 15:4-10

Zoals een bruidegom zich verblijdt over zijn bruid, zo zal uw God Zich over u verblijden. Jesaja 62:5

De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich. Zefanja 3:17

We denken er niet vaak aan dat God zich verheugt. We denken maar al te vaak dat God oordeelt en veroordeelt, maar het Woord zegt dat God zich verheugt en dat Hij over ons zingt. C.S. Lewis schreef over God die zich over ons verheugt: "Om door God geliefd te worden, niet slechts met medelijden, maar verrukt zoals een kunstenaar verrukt is over zijn werk of een vader over zijn zoon - het lijkt onmogelijk, een gewicht of last van glorie die onze gedachten nauwelijks kunnen dragen. Maar zo is het." A.W. Tozer heeft de beroemde uitspraak gedaan: "Wat er in onze gedachten opkomt als we aan God denken, is het belangrijkste over ons." Weten we echt dat God zich over ons verheugt? Weten we dat er grote blijdschap in de hemel is als iemand zich bekeert? Weten we dat God over ons zingt? Als we Zijn liefde accepteren - accepteren dat Hij over ons zingt - dan kunnen onze harten vol lof en vrijheid voor Hem zingen.