Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Nov 07, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE; Heere, hoor naar mijn stem. Laat Uw oren opmerkzaam zijn op mijn luide smeekbeden. Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, Heere, wie zal staande blijven? Maar bij U is vergeving, opdat U gevreesd wordt. Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de morgen. Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing. Ja, Hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Psalm 130

En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. Lukas 5:7-8

"De hamer van de wet kan het ijzige hart van de mens breken met verschrikkingen en gruwelen, en toch kan het ijs blijven, onveranderd; maar wanneer het vuur van de liefde zijn ijs vriendelijk ontdooit, wordt het veranderd en opgelost in water - het is niet langer ijs, maar van een andere aard." (Swinnock, geciteerd in Spurgeon). Straf zal een verandering van gedrag teweegbrengen, maar barmhartigheid zal een verandering van hart teweegbrengen. Gods liefde, barmhartigheid en vergeving brengen ons naar een plaats van onderwerping en liefde voor Hem. Dit patroon geldt ook voor ouders - die hun kinderen met barmhartigheid en liefde moeten opleiden. Een ouder die dwingt/straft zonder liefde zal een kind vinden dat gehoorzaamt, maar geen veranderd hart in het kind. Een hardvochtige man die 'gehoorzaamheid' eist van zijn vrouw, kan een 'stille en onderworpen' vrouw hebben, maar geen vrouw die hem liefheeft en eert. In ons werk met vrouwen in crisis kunnen we een vrouw niet dwingen of onder druk zetten om voor het leven te kiezen, maar moeten we haar liefdevol barmhartigheid en mededogen tonen, zodat zij voor het leven van haar kind zal kiezen. "Barmhartigheid triomfeert over het oordeel." Jakobus 2:13.