Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jul 10, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Zelfs vindt de mus een huis

en de zwaluw haar nest,

waarin zij haar jongen legt:

bij Uw altaren,

HEERE van de legermachten,

mijn Koning en mijn God.

Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen,

zij loven U voortdurend. Sela. Psalm 84: 4-5

Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? Mattheus 6:26,27

De psalmist moet veel tijd hebben doorgebracht in het huis van God en de nesten van de vogels hebben gezien en ze hebben horen tsjilpen van vreugde. Misschien was hij wel 'jaloers' op de vogels die in de tabernakel verbleven, want hij wilde al zijn tijd doorbrengen in de aanwezigheid van de Heer. Deze vogels, die altijd zo klein zijn, worden verzorgd door hun hemelse vader.

"Het is duidelijk de bedoeling van deze passage om ons duidelijk te maken dat in het huis en bij het altaar van God een trouwe ziel vrijheid van zorg en verdriet vindt, rust van geest en blijdschap van geest; net als een vogel die een klein herenhuis heeft voor de opvang en opvoeding van haar jongen." (Horne)

"U en ik, beste vrienden, zullen wijs zijn als we doen zoals deze mus; want zij vond een huis voor zichzelf omdat ze ernaar zocht, ze vond het omdat het daar helemaal klaar voor haar was, en ze vond het door het zich toe te eigenen, zodat het van haar werd. Zo mogen wij ons de Heer Jezus Christus toe-eigenen, door een daad van geloof, en Hem zo tot ons eigendom maken!" (Charles Spurgeon).