Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Oct 10, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Want, zie, Ik geef opdracht, en Ik zal het huis van Israël onder alle volken schudden, zoals met een zeef geschud wordt; geen steentje zal op de grond vallen. Door het zwaard zullen sterven alle zondaars van Mijn volk, die zeggen: Het kwaad zal niet naderen en ons niet tegemoet treden. Op die dag zal Ik oprichten de vervallen hut van David. Zijn scheuren zal Ik dichtmaken, en wat aan hem is afgebroken, zal Ik oprichten, Ik zal hem opbouwen als in de dagen van oude tijden af; zodat zij de rest van Edom in bezit zullen nemen, en alle heidenvolken waarover Mijn Naam is uitgeroepen, spreekt de HEERE, Die dit doet. Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat de ploeger de maaier zal ontmoeten en de druiventreder de zaaier, en dat de bergen zullen druipen van jonge wijn en al de heuvels doordrenkt zullen worden. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Mijn volk Israël. Zij zullen de verwoeste steden herbouwen en bewonen, zij zullen wijngaarden planten en de wijn ervan drinken, zij zullen tuinen aanleggen en de vrucht ervan eten. Ik zal hen in hun land planten, en zij zullen nooit meer weggerukt worden uit hun land, dat Ik aan hen gegeven heb, zegt de HEERE, uw God. Amos 9:9-15

Onze God, de rechtvaardige Koning, straft de zonde, maar herstelt, herbouwt, vernieuwt in zijn goedheid. Zijn schudden is niet om kwaad te doen, maar om Zijn volk - als natie en als individu - terug te brengen naar Hem. Terwijl wij het Loofhuttenfeest - Succoth - vieren, herinneren wij ons dat God Zijn volk na 2000 jaar heeft teruggebracht naar ons Land. Hij blijft de harten van de natie naar Hem terugbrengen. Hij blijft SUCCATH DAVID herbouwen en herstellen - een plaats waar Israël en de naties zullen verblijven in Zijn plaats van bescherming.

"Ik denk dat ik u zie, arme gelovige, rondgeslingerd als dat koren, op en neer, rechts en links, in de zeef en in de lucht, nooit rustend. Misschien wordt u verteld: 'God is erg boos op mij.' Nee, de boer is niet boos op zijn koren wanneer hij het op en neer gooit in de zeef, en evenmin is God boos op u; dit zult u eens zien wanneer het licht zal tonen dat de liefde regeerde in al uw smarten." (Spurgeon)

Zijn kastijding is voor het moment, maar Zijn liefde duurt eeuwig. Mogen wij, terwijl wij dit Loofhuttenfeest vieren, Zijn schiften omarmen, zodat wij de Tabernakel van Lof, Bescherming en Voorzienigheid kunnen binnengaan.