Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jul 11, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Hij ging aan boord van een van die schepen, dat van Simon was, en vroeg hem een eindje van het land af te varen, en Hij ging zitten en onderwees de menigte vanuit het schip. Toen Hij ophield met spreken, zei Hij tegen Simon: Vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om te vangen. Maar Simon antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wij hebben heel de nacht gewerkt en niets gevangen, maar op Uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat zij dat gedaan hadden, vingen zij een grote hoeveelheid vissen en hun net begon te scheuren. En zij wenkten hun metgezellen, die in het andere schip waren, dat zij hen moesten komen helpen. Die kwamen en zij vulden beide schepen, zodat zij bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren, bevangen, over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden; en evenzo ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de schepen aan land gebracht hadden, lieten zij alles achter en volgden Hem. Lukas 5:3-11

De discipelen hadden de hele nacht hard gewerkt, maar geen vis gevangen. Door te gehoorzamen aan het woord van de Heer, werden zij overspoeld met vis. Dit wonder, het zien van Zijn heerlijkheid, bracht hen ertoe Hem te aanbidden, alles achter te laten en Hem te volgen. In de loop der jaren hebben we gewerkt om baby's te redden, en er zijn seizoenen geweest waarin we het gevoel hadden dat we hard werkten, maar weinig vingen. Recentelijk, door de genade van de Heer, hebben we "onze netten uitgeworpen" in de zee van de media en zijn we in staat om honderden baby's te redden. Aan God zij de glorie dat we momenteel meer dan 750 moeders nationaal helpen. Dit doet ons Hem aanbidden, Zijn genade beseffen en Hem volgen. Heer, mogen we al het andere verlaten om U met heel ons hart te volgen.