Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jun 12, 2023 • By Sandy Shoshani

DEVOTIONEEL
Maar God zij dank, die ons altijd als gevangenen meevoert in de triomftocht van Christus en ons gebruikt om de geur van de kennis van Hem overal te verspreiden. Want wij zijn voor God de aangename geur van Christus onder hen die gered worden en hen die verloren gaan. Voor degene zijn we een geur die de dood brengt; aan de andere, een geur die leven brengt. En wie is gelijk aan zo'n taak? (2 Korintiërs 2:14-16)

"Het idee is ontleend aan een oude Romeinse triomf, die voor de ogen van de wereld van die tijd het meest glorieuze schouwspel was dat de verbeelding zich kon voorstellen." (Meyer) Geur, in de vorm van wierook, was gebruikelijk bij de Romeinse triomftocht. Volgens Paul is deze  geur  als de  kennis van God, die mensen kunnen ruiken als de triomftocht voorbij komt. (Guzik).
“Een zoete geur van Christus! Het zit hem niet zozeer in wat we doen, maar in onze manier van doen; niet zozeer in onze woorden of daden, als wel in een ondefinieerbare zachtheid, tederheid, hoffelijkheid, onbaatzuchtigheid en verlangen om anderen te behagen tot hun opbouw. Het is de adem en de geur van een leven dat met Christus verborgen is in God, en zijn aroma ontleent aan de gemeenschap met Hem. Wikkel de gewoonten van je ziel in de zoete lavendel van het karakter van je Heer.” (Meyer)"