Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Feb 13, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Toen zeiden zij tegen elkaar: Werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Wij zagen zijn zielsbenauwdheid toen hij ons om genade smeekte, maar wij luisterden niet! Daarom komt deze benauwdheid over ons. Ruben antwoordde hun: Heb ik het jullie niet gezegd: Bezondig je niet aan deze jongen! Maar jullie luisterden niet; zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed! Zij wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde hij zich van hen af en huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen; hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. Genesis 42:21-24

21 jaar waren verstreken sinds Jozefs broers hem wreed in een kuil gooiden en hem als slaaf verkochten. 21 jaar lang droegen zij schuld en schaamte in hun hart. Zodra zij in Egypte in de problemen kwamen, veronderstelden zij dat het kwam door het kwaad dat zij al die jaren daarvoor hadden aangericht. Hoewel Jozef als slaaf was verkocht, werd hij een vrij man, maar de broers waren slaven van hun schuldige geweten. Zij hadden hun zonde voortdurend voor ogen, vooral als zij hun vader zagen die nooit over zijn verdriet heen kwam. "Er was geen volledig logisch verband tussen hun huidige situatie en hun eerdere behandeling van Jozef, maar een schuldig geweten ziet elke narigheid als straf van de zonde." (Guzik). Wij zien vaak vrouwen (en soms mannen) die tientallen jaren lang de schuld en de schaamte van een abortus meedragen. Wij geloven en weten dat God, door zijn Zoon, ons allen heeft bevrijd van schuld en veroordeling. Het is een van onze doelen om vrijheid en vergeving te brengen aan allen die lijden na een abortus.