Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Nov 13, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde. De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het stof oplikken. De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren. Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen. Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft. Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in Zijn ogen. Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal voortdurend voor Hem bidden, de hele dag zal men Hem zegenen. Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem gelukkig prijzen. Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen. Psalm 72:8-19

En de HEERE zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar u bent, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het land dat u ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En Ik zal uw nageslacht maken als het stof van de aarde; als iemand het stof van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden.

Er zijn mensen, die Gods wil niet kennen, die zingen: "Van de rivier tot aan de zee zal Palestina vrij zijn." Het is niet aan de vijanden van God om te heersen van de rivier tot aan de zee, maar aan de Koning der Koningen Hij alleen is de KONING. God is de Ene die regeert van rivier tot zee. Hij zal aanbeden worden door alle koningen van de aarde. Onze majestueuze Koning zorgt voor de behoeftigen en de gebroken van harten. Hij heeft medelijden met de zwakken en redt hen uit hun problemen. Wij geloven dat onze God hen zal redden die gegijzeld worden. Wij geloven dat onze God hen die rouwen zal troosten. Wij geloven dat onze God Zijn wil zal volbrengen Hij is de God van Israël.