Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Oct 16, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE Psalm 27:12-14

Zo zegt de HEERE: Er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht, een zeer bitter geween: Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want zij zijn er niet meer. Zo zegt de HEERE: Bedwing uw stem van geween, en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de HEERE. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen, en er is hoop voor uw nakomelingen, spreekt de HEERE, uw kinderen zullen terugkomen naar hun gebied. Jeremia 17-31:15

David werd aangevallen door vijanden, waaronder zijn eigen zoon. Hij was diep verontrust, maar wendde zich tot de Heer voor zijn hulp. "Onze hulp komt van de Heer, de maker van hemel en aarde." Jeremia profeteerde over de ballingschap en de verwoesting, maar profeteerde ook over de terugkeer naar het Land. God is trouw aan zijn woord en aan zijn volk. We heffen onze ogen op naar de Heer - Hij alleen is onze hoop en redding.