Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Dec 19, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Bij het vieren van de eerste dag van Chanoeka, en ons in herinnering brengen dat de Makkabeeën strijders voor de waarheid waren, kunnen we dit toepassen op verschillende aspecten van onze wandel met de Heer:

In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Johannes 1:4-5

Maar allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, Johannes 1:12

En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. Romeinen 12:2

Opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, Filippenzen 2:15-16

1. Yeshua (Jezus) is ons Licht en overwint alle duisternis - ook verdriet en verwarring. Hij brengt nieuwe hoop voor wie Hem ontvangt.

2. Als we Hem ontvangen, worden we Zijn kinderen - geliefd, beschermd, vergeven, vrij van afwijzing - totaal en volledig geaccepteerd.

3. Als gevolg van het weten wie we zijn - kunnen we wandelen in het licht. Het Hebreeuwse woord voor duisternis is CHOSHECH, dat dezelfde beginletters heeft als het woord voor vergeten SHACHACH. Als we vergeten WIE we zijn in Messias, zijn we in duisternis. Wanneer we weten WIE WE ZIJN, wandelen we in het LICHT.

4. Als wij wandelen in Zijn waarheid en Zijn licht - zullen wij schijnen als sterren, als een getuigenis dat hoop brengt op zelfs de donkerste plaatsen in deze wereld. Moge ons licht zo schijnen dat het glorie brengt aan onze Vader in de hemel. (Johannes 5:16)