Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jan 02, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daar zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen en zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn en zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. (Openbaring 22)

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de eerste dag. (Genesis 1)

In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. (Johannes 1)

Het slot van het Woord in Openbaring 22 en het begin in Genesis 1 onthullen ons HET LICHT. Degene die het Licht is zonder enige noodzaak van zon, maan of sterren. Vanaf het begin zien we dat "de eerste goddelijke daad bij het inrichten van deze planeet voor de bewoning van de mens was dat de Geest van God zich over het wateroppervlak bewoog. Tot die tijd was alles vormloos, leeg, ongeordend en in verwarring. In één woord, het was chaos; en om het te maken tot dat ding van schoonheid dat de wereld nu is, ook al is het een gevallen wereld, was het nodig dat de beweging van de Geest van God erop zou plaatsvinden. (Spurgeon) Gods Geest brengt orde in een wereld van verwarring, Gods Geest brengt volheid in leegte, Gods persoon brengt licht in de duisternis. Licht is meer dan een fysieke substantie - God zelf was, is en zal het licht zijn dat hoop brengt in hopeloosheid. Van het begin tot het einde van de schepping kunnen we vertrouwen dat het Licht van de Wereld, Yeshua, alle duisternis zal overwinnen. Of de duisternis nu wordt veroorzaakt door pijn, schaamte, angst, zonde of wat dan ook, als wij in de aanwezigheid van Zijn Licht staan, zal genezing, vrijheid en eeuwigheid in onze harten komen. Moge 2023 Zijn licht brengen in onze levens en in de levens van hen die wij dienen.