Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Feb 20, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend... En Zijn Naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in Zijn Naam. En het geloof dat er is door Hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. Handelingen 3:1-8, 16

Deze man had zijn aandacht gericht op Petrus en Johannes in de verwachting geld te ontvangen. Hij had waarschijnlijk nooit gedacht dat hij genezen zou of kon worden. Toch kreeg hij veel meer dan zilver en goud toen hij volledig werd genezen. Als in de wereld van vandaag iemand om geld zou vragen, en wij zouden aanbieden om voor hem te bidden, zou hij vaak teleurgesteld zijn. Maar is gebed in de naam van Jezus niet veel krachtiger en waardevoller dan geld? Er is niets waardevollers dan het "effectieve, vurige gebed van een rechtvaardige, dat veel tot stand brengt" (Jakobus 5:16). De “Amplified Bible” versie vertaalt dit vers: Belijdt daarom elkaar uw zonden [uw verkeerde stappen, uw overtredingen] en bidt voor elkaar, opdat u genezen en hersteld wordt. Het oprechte en volhardende gebed van een rechtvaardig mens (gelovige) kan veel tot stand brengen [wanneer het door God in actie wordt gebracht en effectief wordt gemaakt - het is dynamisch en kan enorme kracht hebben]. Wij hebben de kracht om in Jezus' Naam te bidden en getransformeerde levens te zien - genezing van lichamen, gebroken harten en teleurgestelde zielen. Spurgeon schreef over de kracht van Zijn Naam: Hij die onze Verlosser is, was ook de Schepper van alles wat bestaat: "Alle dingen zijn door Hem gemaakt; en zonder Hem is niets gemaakt dat gemaakt is." En Hij is ook de Onderhouder van alle dingen: "Door Hem bestaan alle dingen." Hij is een Redder, en een grote, lang voor Zijn geboorte schreef Jesaja: "Zijn naam zal genoemd worden Wonderbaarlijk, Raadsman, De machtige God, De eeuwige Vader, De Vredevorst." In die naam Jezus, sluimert almacht. Dezelfde macht die alle werelden maakte, ligt verborgen in die naam. De kracht die de doden zal opwekken, en nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal maken, ligt in die naam, die deze arme gevallen wereld redt van al haar verloedering, de planeet ontdoet van alle nevelen die haar nu omringen, en haar laat stralen, zoals al haar zustersterren, tot glorie van God die haar gemaakt heeft."