Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Nov 20, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker. Want U hebt van de stad een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, van de vesting van vreemden iets wat geen stad mag heten; in eeuwigheid zal zij niet herbouwd worden. Daarom zal een sterk volk U eren, de stad van gewelddadige volken zal U vrezen. Want U bent voor de geringe een vesting geweest, een vesting voor de arme in zijn nood, een toevlucht tegen de vloed, een schaduw tegen de hitte. Want het razen van geweldplegers is als een vloed tegen een muur. Als de hitte in een dorre streek zult U het gedruis van de vreemden onderdrukken; als de hitte door de schaduw van een dikke wolk zal het gezang van de geweldplegers worden gedempt.

Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken. 9. Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil. Jesaja 25:1-5, 8-9

Jesaja zag troosteloosheid en pijn. Hij zag ook herstel. Hij was in staat om zich te midden van het lijden te verheugen, wetende dat God een trouwe God is. Zo zullen ook wij hier in Israël, die diep treuren om het enorme verlies, naar de Levende, Liefdevolle God van Israël kijken voor onze redding en hoop. We kiezen ervoor om Hem te prijzen omdat Hij machtige dingen zal doen en onze natie zal herstellen. Hij is een aanwezige hulp in tijden van nood. Hij is een toevluchtsoord voor de behoeftigen. Hij is een schuilplaats in de storm. Gebed in nood is van vitaal belang, dank voor genade is vereist, lofprijzing in elke situatie is hemels. Spurgeon verwoordde het heel goed: "God in vervoering brengen is de hoogste staat van de ziel. De genade ontvangen waarvoor we God prijzen is al iets; maar helemaal bekleed zijn met lof aan God voor de ontvangen genade is nog veel meer. Lofprijzing is de hemel, en de hemel is lofprijzing! Bidden is de hemel beneden, maar lofprijzing is de essentie van de hemel boven. Als je buigt in aanbidding, ben je op je allerhoogst."

Moge God ons helpen om Hem in elke situatie te prijzen, zodat we echt kunnen proeven en zien dat de Heer goed is en dat Zijn barmhartigheden eeuwig duren.