Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Nov 27, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast om de zonde van hun mond, om het woord van hun lippen. Laat hen gevangen worden in hun trots, om de vervloeking en om de leugen die zij vertellen.

Vernietig hen in Uw grimmigheid, vernietig hen, zodat zij er niet meer zijn; laat hun weten dat God Heerser is in Jakob, ja, tot aan de einden der aarde. Sela. Psalm 59: 13-14

Zij spannen hun tong als hun boog. Met leugen en niet met betrouwbaarheid zijn zij in het land sterk geworden, want zij gaan voort van slechtheid tot slechtheid, en Mij kennen ze niet, spreekt de HEERE. Jeremia 9:3

Zie, Ík heb de smid geschapen, die het kolenvuur aanblaast en wapentuig vervaardigt, geschikt voor zijn doel; en Ík heb de verwoester geschapen om te gronde te richten. lk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE. Jesaja 54:16-17

en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Thessalonicenzen 2: 10-12

Een kwaaddoener slaat acht op bedrieglijke lippen, een leugenaar hoort een verderfelijke tong aan. Spreuken 17:4

hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in de waarheid. 2 Thessalonicenzen 2:9-13

Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Johannes 14:6

Niemand kan twee meesters dienen. Je moet ofwel de Heer dienen in het licht wandelen en vasthouden aan de waarheid of de duivel dienen. Vandaag de dag zien we een lijn getrokken in het zand. Degenen die voor de Heer kiezen moeten zich inzetten voor de waarheid. Er zijn luide stemmen die leugens propageren en leugens over Israël verdedigen. Veel van deze leugens zijn zo gewoon geworden dat ze als 'algemeen bekend' worden geaccepteerd. Leugens zoals "Israël bezet Gaza", "Gaza is de dichtstbevolkte plaats op aarde", "Israël is bezig met een genocide op het Palestijnse volk". "Israëlische vrouwen zijn niet verkracht." Onnodig te zeggen dat Be'ad Chaim bestaat om vrouwen en kinderen te beschermen tegen de leugen dat de baby in de baarmoeder geen mens is, geen persoon, slechts een 'stel cellen'.

Hier zijn slechts een paar links waarvan ik hoop dat ze je zullen helpen om beter toegerust te zijn om de waarheid te promoten en achter Israël te staan:Moge God ons helpen om Hem in elke situatie te prijzen, zodat we echt kunnen proeven en zien dat de Heer goed is en dat Zijn barmhartigheden eeuwig duren.

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/07/02/does-israel-actually-occupy-the-gaza-strip/

https://idsf.org.il/en/opinion-en/gaza-densest-populated-place

https://allisrael.com/raping-for-the-resistance-another-weapon-in-the-oct-7-hamas-massacre? utm_source=All%20Israel%20News&utm_campaign=b613e56615-EMAIL_CAMPAIGN_2023_11_24_05_59&utm_medium=email&utm_term=0_-b613e56615-%5BLIST_EMAIL_ID%5D ( regarding the sexual assault of Israeli women)

https://honestreporting.com/deconstructing-the-israeli-genocide-libel/