Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Nov 21, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Ik hef mijn ogen op tot U, die in de hemel troont. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand van hun heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand van haar gebiedster, zo zijn onze ogen op de Here, onze God, totdat Hij ons genadig zijMet luider stem roep ik tot de Here, met luider stem smeek ik d. e Here; ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend. Wanneer mijn geest in mij versmacht, kent Gij mijn pad. Op de weg die ik ga, verbergen zij mij een strik; schouw ik naar rechts en zie ik uit – niemand ziet naar mij om; is mij de toevlucht ontvallen – niemand vraagt naar mij. Tot U roep ik, Here; ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden. Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik. Voer mij uit de kerker, opdat ik uw naam love; de rechtvaardigen zullen mij omringen, wanneer Gij mij weldoet. Psalm 142: 1-7

"Onze God is niet de God van de heuvels alleen, maar ook van de dalen, Hij is God van zee en land. Hij hoorde Jona toen de ongehoorzame profeet op de bodem van de bergen zat, en de aarde met haar tralies voor altijd om hem heen leek te zijn. Waar je ook werkt, je kunt bidden. Waar je ook ziek ligt, kun je bidden. Er is geen plaats waarheen je verbannen kunt worden waar God niet nabij is, en er is geen tijdstip van dag of nacht waarop Zijn troon onbereikbaar is. "Een gebed toen hij in de grot was." De grotten hebben de beste gebeden gehoord. Sommige vogels zingen het best in kooien. Ik heb gehoord dat sommige van Gods mensen het helderst schijnen in het donker. Er is menig erfgenaam van de hemel die nooit zo goed bidt als wanneer hij uit noodzaak moet bidden. Sommigen zullen hardop zingen op hun ziekbed, wiens stem nauwelijks werd gehoord toen zij gezond waren, en sommigen zullen Gods hoge lof zingen in het vuur, die Hem niet zo loofden als zij moesten doen voordat de beproeving kwam." (Charles Spurgeon)