Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jan 23, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden: Wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? Het volk gaf hem hetzelfde antwoord: Zo zal men de man doen die hem verslaat. Toen Eliab, zijn oudste broer, hem tot die mannen hoorde spreken, ontstak Eliab in woede tegen David en zei: Waarom ben je eigenlijk gekomen en onder wiens hoede heb je die paar schapen in de woestijn gelaten? Ik ken je overmoed en de slechtheid van je hart wel, want je bent gekomen om het vechten te zien. Toen zei David: Wat heb ik dan gedaan? Is er geen reden voor? Hij wendde zich van hem af naar een ander en sprak dezelfde woorden; en het volk gaf hem weer antwoord zoals de eerste keer. Toen de woorden die David gesproken had, gehoord werden en in de tegenwoordigheid van Saul werden verteld, liet deze hem halen. David zei tegen Saul: Laat geen mens vanwege hem de moed laten zinken. Uw dienaar zal gaan en met deze Filistijn vechten. Maar Saul zei tegen David: Je bent niet in staat naar deze Filistijn te gaan om met hem te vechten, want jij bent een jongen en hij is een strijdbare man van zijn jeugd af. Toen zei David tegen Saul: Uw dienaar weidde de schapen van zijn vader, en kwam er een leeuw of een beer die een schaap van de kudde wegnam, dan ging ik hem achterna, sloeg hem neer en redde het uit zijn bek. En als hij mij dan aanviel, greep ik hem bij zijn baard, sloeg hem neer en doodde hem. Uw dienaar heeft zowel leeuw als beer verslagen. Zó zal deze onbesneden Filistijn zijn als een van hen, omdat hij de gelederen van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: De HEERE, Die mij uit de klauwen van de leeuw gered heeft en uit de klauwen van de beer, Die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tegen David: Ga heen, de HEERE zij met je! 1 Samuel 17:26-37

"David was meer begaan met Gods zaak dan met zijn eigen gevoelens. Toen David door zijn eigen broer verkeerd werd begrepen en publiekelijk werd berispt, waarschijnlijk onder het gelach van de andere soldaten, had hij kunnen opgeven. Maar hij toonde de kracht van de wapenrusting van God in zijn leven en antwoordde op de juiste manier. Het ging hem niet om zijn glorie of succes, maar alleen om de glorie en het succes van de zaak van de HEER. Goliath was op dat moment ten dode opgeschreven. Hier werd de strijd gewonnen. Als de kwetsende woorden van Eliab, David in het vlees en uit de pas met de Geest van de HEER konden krijgen, dan was Davids kracht weg. Maar toen David zijn geest beheerste en zachtjes antwoordde, was hij meer dan ooit in de pas met de Geest van de HEER. Goliath werd op dat moment verslagen." (David Guzik) "Onmiddellijk voor de ontmoeting met de Filistijn voerde hij een strijd die hem veel meer denkwerk, voorzichtigheid en geduld kostte. De woordenstrijd die hij moest voeren met zijn broers en met koning Saul, was voor hem een zwaardere beproeving dan het uitrukken in de kracht van de Heer om de onbesneden opschepper te verslaan. Menig man ondervindt meer moeilijkheden van zijn vrienden dan van zijn vijanden; en wanneer hij geleerd heeft de drukkende invloed van voorzichtige vrienden te overwinnen, maakt hij korte metten met de tegenstand van openlijke tegenstanders." (Spurgeon).