Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Oct 23, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Johannes 11: 17,

Toen Jezus dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag.

Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn, maar ook nu weet ik dat God U alles wat U van God vraagt, geven zal. Jezus zei tegen haar: Uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag. Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? Zij zei tegen Hem: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.

Zodra dan Maria kwam waar Jezus was, en Hem zag, viel zij aan Zijn voeten en zei tegen Hem: Heere, als U hier geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook de Joden die met haar meekwamen, zag huilen, werd Hij heftig in de geest bewogen en raakte innerlijk in beroering. En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien. Jezus weende. De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had! 37. En sommigen van hen zeiden: Kon Hij Die de ogen van de blinde geopend heeft, ook niet maken dat deze niet gestorven was?

Toen ik deze week bad voor Gods genade voor het volk van Israël tijdens deze oorlog, werd ik herinnerd aan Gods mededogen in ons lijden. Zowel Martha als Maria wisten dat Jezus het lijden had kunnen voorkomen dat zij ervoeren toen hun broer stierf, maar toch liet Hij het lijden toe. Er schuilt een diepe schoonheid en geloof in de woorden "EVEN NU". Als er zoveel pijn, dood en verdriet om ons heen is, kunnen we dan zeggen: "EVEN NU, GOD, ZULT U HET KUNNEN ?!". Wanneer onze persoonlijke situatie onmogelijk lijkt om te dragen - Laten we dan zeggen: "ZELFS NU, GOD, BENT U TROUW". Het andere punt van bemoediging is dat Jezus onze tranen ziet. Jezus ziet de tranen van het volk van Israël dat huizen en geliefden heeft verloren en wanhopig op zoek is naar hoop. HIJ HUILT MET HEN DIE HUILEN. Jezus is LIEFDE. Hij is aanwezig. Hij geeft om mensen. Hij heeft Zijn leven uitgestort voor de mensheid vanwege Zijn liefde en barmhartigheid voor ons.