Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jul 24, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. Lukas 10:38-42

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel. Psalm 27:4

Broeders, ikzelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus. Filippenzen 3:13-14

Martha had goede bedoelingen, maar miste het belangrijkste punt. Bij al haar activiteiten verschoof haar aandacht van het liefhebben en kennen van de Heer naar het doen van dienstbare handelingen. Ze miste het "ene ding". Martha deed niets verkeerd ze was gewoon afgeleid. Het is zo gevaarlijk om 'afgeleid' te worden door de dingen die we moeten doen in plaats van ons te richten op het ÉNE DING dat het belangrijkst is het kennen van de Heer. Martha's klacht over Maria had echt niets met Maria te maken. Het ging erom dat Martha haar focus verloor. Ook wij geven vaak anderen de schuld en raken 'opgebrand' van het dienen als we ons richten op de taak in plaats van op de Leraar. "De Martha geest zegt, als het werk gedaan is, is dat dan niet alles? De Maria-geest vraagt of Jezus tevreden is of niet? Alles moet gedaan worden in zijn naam en door zijn Geest, anders is er niets gedaan." (Charles Spurgeon).