Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Oct 24, 2022 • By Sandy Shoshani

4 Mozes zei dus: "Dit is wat de Heer zegt: 'Rond middernacht zal ik door heel Egypte gaan. 5 Elke eerstgeboren zoon in Egypte zal sterven, van de eerstgeboren zoon van Farao, die op de troon zit, tot de eerstgeboren zoon van de slavin, die bij haar handmolen is, en ook alle eerstgeborenen van het vee. 6 Er zal luid gejammer zijn in heel Egypte - erger dan er ooit geweest is of ooit weer zal zijn. (Exodus 11)

"En ik zal over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem een geest van genade en smeking uitstorten. Zij zullen naar Mij kijken, degene die zij doorstoken hebben, en zij zullen over hem rouwen zoals men rouwt om een enig kind, en bitter om hem treuren zoals men treurt om een eerstgeboren zoon. (Zacharia 12:10)

Dit is wat de HEER zegt: "Een schreeuw wordt gehoord in Rama - diepe smart en bitter geween. Rachel weent om haar kinderen en weigert getroost te worden - want haar kinderen zijn weg." (Jeremia 31:15/ Mattheüs 2:18)

In Exodus, Jeremia en Mattheüs lezen we de verslagen van de diepe angst van een ouder wanneer hun eerstgeboren kind sterft. In Zacharia lezen we dat de dag zal komen waarop het volk Israël zijn Messias zal herkennen en zal treuren met de pijn als iemand die een eerstgeborene verliest. Het Woord beschrijft deze pijn als bitter en verschrikkelijk. Maar wanneer een vrouw/man haar eerste kind aborteert, krijgt zij nauwelijks en zelden de gelegenheid om te rouwen. Toch heeft vooral een vrouw veel pijn. Psalm 147:3: "Hij geneest de gebrokenen van hart en verbindt hun wonden." Het is ons gebed en doel om genezing en herstel mogelijk te maken voor hen die rouwen om het verlies van een kind. Abortus doet vrouwen pijn. Abortus kwetst vaders en breekt gezinnen en naties af. Moge God herstel brengen aan individuen/gezinnen en onze naties als we ons tot Hem wenden voor genezing.