Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Sep 25, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En u, mensenkind, wilt u berechten, wilt u de bloedstad berechten? Dan moet u haar al haar gruweldaden bekendmaken. U moet zeggen: Zo zegt de Heere HEERE: Stad die bloed vergiet in haar midden, zodat haar tijd gekomen is, en die stinkgoden voor zichzelf gemaakt heeft om zich te verontreinigen door uw bloed, dat u vergoten hebt, bent u schuldig geworden en door uw stinkgoden, die u gemaakt hebt, hebt u zich verontreinigd. U hebt uw dagen dichtbij gebracht en bent tot uw jaren gekomen. Daarom heb Ik u aan de heidenvolken overgegeven tot smaad en aan al de landen tot spot.  Ezechiel 22:2-4

 

Laten wij bidden voor genade voor ons volk Israël gedurende deze Ontzagwekkende Dagen.

Een acrostisch gebed voor Yom Kippur:

Voor deze, onze zonden, vragen wij U ons te vergeven, ons te genezen en onze schaamte weg te nemen:

ABORTUS van onze eigen kinderen, vaak hardvochtig en ondoordacht

Baby's die als afval worden weggegooid, meer dan 40.000 per jaar

Chidren: Kinderen die als onmenselijk worden behandeld omdat ze ongeboren zijn

Doktoren die winst nastreven in plaats van het leven te beschermen

Eufemismen die valse begrippen creëren door moord "zwangerschapsonderbreking" te noemen

Fathers: Vaders die hun eigen kinderen in de steek laten en afwijzen en verantwoordelijkheid ontkennen

Guidance Counselors: Decanen die abortussen voor tieners vergemakkelijken en versnellen

Hospitalen die onze baby's vermoorden en ze in vuilnisbakken gooien of hun lichaamsdelen gebruiken

Idolatry: Afgoderij wanneer we onze kinderen offeren aan de goden van persoonlijk verlangen en welvaart

Judgements: Vonnissen en wetgeving die abortus legaal en door de overheid gefinancierd hebben gemaakt

Killing: Het doden van ongeveer 120 ongeboren baby's per dag in heel Israël

Lawlessness: Wetteloosheid, die Gods wet negeert en doet "wat goed is in onze eigen ogen".

Marriages: Huwelijken die eindigen vanwege zonde en een gebrek aan levenslange verplichtingen

Nurses: Verpleegkundigen die weigeren stelling te nemen tegen abortus en moord in de hand werken

Objectivering van ongeborenen door hen als "objecten" te beschouwen in plaats van menselijke wezens

Persoonlijkheid en het recht op LEVEN, dat aan de baby in de baarmoeder wordt ontzegd tot aan de geboorte

Quick: Snelle en overhaaste beslissingen om te aborteren in plaats van moedige beslissingen voor het leven

Rabbijnen die instemmen met abortussen omwille van de toekomst van de moeder

Soldaten en studenten die omstandigheden waardevoller vinden dan kinderen

Teachers:Leraren en scholen die weigeren om zuiverheid en prolife waarden te onderwijzen

Unthankkful: Ondankbare harten die Gods geschenk van LEVEN afwijzen en het als waardeloos beschouwen

Vrouwen die hardvochtig zijn geworden en hun kinderen en hun God afwijzen

Waarden die niet Gods geboden weerspiegelen, maar eerder de lusten en passies van de mens

eXperimenten met lichaamsdelen van ongeboren kinderen

Youth: Jongeren die zich bezighouden met seksuele handelingen zonder enige verantwoordelijkheid of schuldig geweten

Zion, een natie die lijdt onder het geluid van het onschuldige bloed dat uit ons Land schreeuwt.

Voor deze, onze zonden, vragen wij u om ons te vergeven, ons te genezen en onze schaamte weg te nemen.