Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Sep 11, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

U dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is . 2 Timotheüs 2:1

Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.

2 Timotheüs 1:7

In dit vers is het Griekse woord voor sterk 'endunamoo' - versterkt worden, in kracht toenemen. Het Griekse woord voor genade is 'charis' - door Strong's concordantie uitgelegd als "de barmhartige vriendelijkheid waardoor God, Zijn heilige invloed uitoefenend op zielen, hen tot Christus wendt, hen behoudt, versterkt, vermeerdert in christelijk geloof, kennis, genegenheid en aanwakkert tot het uitoefenen van christelijke deugden." Hoe opmerkelijk dat zulke vriendelijkheid, die ons begrip te boven gaat, onze zielen kan sterken wanneer we ontmoedigd zijn, ons moed kan geven wanneer we bang zijn, ons vrijmoedigheid kan geven wanneer we terugdeinzen en ons in staat stelt lief te hebben wanneer we verbitterd hadden kunnen zijn. Gods genade laat ons weten wie we zijn - Zijn kinderen, aanvaard en onvoorwaardelijk geliefd. Zodat we alles kunnen zijn waartoe Hij ons geroepen heeft - kinderen van kracht + liefde + zelfdiscipline. Dit is de kracht die voortkomt uit genade. Eer aan God voor Zijn goedheid, barmhartigheid en genade.