Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jul 25, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.. Lukas 10:38-42

Ik heb deze passage vele malen gelezen en altijd nagedacht over het verschil tussen druk zijn/ hard werken, en aan Yeshua's voeten zitten, maar de sleutel is niet wat we doen - eerder de houding van het hart. Martha was AFGELEID. De Heer zei dat ze BEZORGD en ONRUSTIG was. De Heer wil dat onze harten geen afleidingen hebben, geen zorgen maar vertrouwen, geen ergernis maar vrede. Spurgeon beschrijft prachtig de schoonheid van het zitten aan Yeshua's voeten: "Stel je niet voor dat aan Jezus' voeten zitten een heel klein, nietszeggend iets is. Het betekent vrede, want zij die zich aan Jezus onderwerpen, vinden vrede door zijn kostbaar bloed. Het betekent heiligheid, want zij, die van Jezus leren, leren geen zonde, maar worden onderwezen in dingen, die liefelijk en van goede naam zijn. Het betekent kracht, want zij die bij Jezus zitten en zich met Hem voeden, zijn omgord met zijn kracht; de vreugde des Heren is hun sterkte. Het betekent wijsheid, want zij die van de Zoon van God leren, begrijpen meer dan de ouden, omdat zij zijn inzettingen bewaren. Het betekent ijver, want de liefde van Christus vuurt harten aan die ervan leven, en zij die veel met Jezus zijn, worden als Jezus, zodat de ijver van het huis des Heren hen verteert." (Spurgeon)