Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jun 26, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Mijn stem klinkt tot God en ik roep, mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere, mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet, mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik; peinsde ik, dan bezweek mijn geest. Sela Psalm 77:2-4

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. 2Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm121:1-2

"Dagen van moeilijkheden moeten dagen van gebed zijn; in dagen van innerlijke moeilijkheden, vooral wanneer God zich van ons lijkt te hebben teruggetrokken, moeten we Hem zoeken en zoeken tot we Hem vinden. In de dag van zijn moeilijkheden zocht hij niet naar de afleidingen van zaken of ontspanning, om zijn moeilijkheden op die manier van zich af te schudden, maar hij zocht God en zijn gunst en genade. Zij die in geestelijke moeilijkheden verkeren, moeten niet denken dat ze die kunnen wegdrinken of weglachen, maar ze wegbidden." (Henry, geciteerd in Spurgeon)