Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Mar 27, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad; en zij kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen zij hen niet vonden, sleepten zij Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: Deze mensen, die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen, en Jason heeft hen in huis genomen; en deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer, want zij zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En zij brachten de menigte en de bestuurders van de stad, die dit hoorden, in verwarring. Maar toen zij van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten zij hen gaan. Handelingen 17:5-9

De menigten werden gemakkelijk overtuigd en opgehitst door mensen die de waarheid ontkenden, hoewel veel mensen de discipelen geloofden en overtuigd waren. Hun beschuldiging "deze mannen zetten de wereld op zijn kop" was het beste compliment dat de broeders hadden kunnen krijgen." Het was een onbedoeld compliment voor de effectiviteit van de boodschap van Paulus en Silas. Klagen dat de Christenen die de wereld op zijn kop hebben gezet, ook hier zijn gekomen, was zeggen: 'deze mannen hebben onze wereld radicaal beïnvloed en niets lijkt hetzelfde'. Als God het wil en zegent, zouden mensen zulke dingen zeggen over de effectiviteit van Christenen in deze tijd. Je zou kunnen zeggen dat Jezus niet alleen kwam om onze leraar te zijn, maar ook om onze wereld op zijn kop te zetten. Jezus keert het denken en de machtsstructuren van deze wereld om." (Guzik).

Mogen wij, net als deze vroege discipelen, 'het denken van de wereld op zijn kop zetten' zodat degenen die denken dat de voorgeborenen geen mensen zijn, hen nu als mensen zouden herkennen.