Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Dec 26, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. Want uw handen zijn met bloed besmet, en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken leugen, uw tong brengt onrecht tot uiting. Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Zij vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. Zij zijn zwanger van onheil, zij baren ongerechtigheid...En naar Sion zal een Verlosser komen voor wie zich in Jakob van overtreding bekeren, spreekt de HEERE. Wat Mij betreft, dit is Mijn verbond met hen, zegt de HEERE: Mijn Geest, Die op U is, en Mijn woorden die Ik U in de mond gelegd heb, zullen uit Uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van Uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van Uw nakomelingen, zegt de HEERE, van nu aan tot in eeuwigheid. Jesaja 59

Spurgeon schreef: "De extremiteit van de mens was de kans van Christus. De mens scheidt zich doelbewust en moedwillig van God af, door zonde en zelfbedrog te koesteren, onschuldig bloed te vergieten en te ontkennen dat er iets mis is, MAAR GOD. God, onze Verlosser komt naar ons toe, in onze gebrokenheid, verwarring en zonde. HIJ KOMT NAAR ONS TOE. Mijn God van mijn genade komt mij tegemoet. Psalm 59:10. Zoals de vader van de verloren zoon, ziet hij onze nood van verre. Hij ziet onze wanhoop en berouwvolle gebrokenheid en rent met open armen naar ons toe. Hij is niet alleen trouw en vergevend voor ons, maar Zijn trouw is ook voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. Wij dienen een trouwe, vergevende, verlossende God van Liefde.