Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Jun 27, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Want Ú hebt mijn nieren geschapen,

mij in de schoot van mijn moeder geweven.

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;

wonderlijk zijn Uw werken,

mijn ziel weet dat zeer goed.

Mijn beenderen waren voor U niet verborgen,

toen ik in het verborgene gemaakt ben

en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde.

Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien,

en zij alle werden in Uw boek beschreven,

de dagen dat zij gevormd werden,

toen er nog niet één van hen bestond. Psalm 139:13-16

Samen met velen over de hele wereld zijn wij zeer verheugd dat Roe vs. Wade door het Amerikaanse Hooggerechtshof is teruggedraaid. Deze beslissing erkent de mensenrechten van ongeboren kinderen. Het 14e Amendement op de grondwet van de VS zegt: "... noch zal een staat een persoon zijn leven, vrijheid of eigendom ontnemen, zonder behoorlijke rechtsgang; noch zal hij een persoon binnen zijn rechtsgebied de gelijke bescherming van de wet ontzeggen." Dit amendement werd geschreven om de rechten te beschermen van hen die slaven waren en in de Burgeroorlog in 1865 werden geëmancipeerd. In 1864 definieerde Webster's Dictionary of the English language "persoon" als "een levend menselijk wezen; een man, vrouw, of kind; een individu van het menselijk ras". Artsen verkondigden dat ongeboren kinderen levende menselijke wezens waren vanaf de conceptie. De ongeborenen zijn STIL en zullen ALTIJD levende menselijke wezens zijn! Voormalig Vice President Mike Pence zei: "Nu Roe v. Wade naar de vuilnishoop van de geschiedenis is verwezen, is er een nieuw strijdperk in de zaak van het leven ontstaan en het is de taak van allen die de heiligheid van het leven koesteren om te besluiten dat we de verdediging van het ongeborene en steun voor vrouwen in crisiszwangerschappen naar elke hoofdstad van elke staat in Amerika zullen brengen." Hier, in Israël, zullen we de ongeborenen als menselijke wezens blijven verdedigen. Of onze mening nu populair of impopulair is, wij zullen voor de waarheid staan. We bidden dat dit besluit in de VS Israël zal aanmoedigen om een samenleving te worden die het leven bevordert.