Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Aug 28, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Al mijn omstandigheden zal Tychikus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toe gestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou bemoedigen, met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er een van u is; zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Kolossenzen 4: 7-9

Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. 2 Korinthe 5:16-17

In Kolossenzen hoofdstuk 4 stuurt Paulus zijn laatste groeten aan de kerk in Kolosse. Hij schrijft dat "Onesimus een trouwe en geliefde broeder is." Onesimus was een slaaf van een gelovige in Kolosse, maar hij liep weg, werd gearresteerd en bij Paulus in de gevangenis gezet. De gevangenis bleek zijn vrijheid te zijn omdat hij daar vrijheid vond in de Messias. In de gevangenis werd Onesimus een Christen en een toegewijde helper van Paulus. Zijn verhaal wordt verteld in de brief van Paulus aan Philemon. Paulus had over Onesimus kunnen schrijven als "de ontrouwe slaaf die ontsnapte en in de gevangenis belandde". In plaats daarvan noemde hij hem een trouwe en geliefde broeder en liet hij de Christenen in Kolosse weten dat Onesimus nu één van hen was. Het geeft ons allemaal hoop om ons te herinneren dat we niet de persoon zijn die we waren voordat we de Messias ontmoetten. Toen we door de Messias tot geloof kwamen, werden we een nieuwe schepping - niet een veranderde, verbeterde versie van de oude ik - maar een nieuwe, wedergeboren persoon in de Messias. De oude persoon - met een slechte reputatie - is voor altijd verdwenen. Laten we naar elkaar kijken zoals Paulus schreef over Onesimus - een trouwe, dierbare broeder. Laten we elkaar niet zien vanuit een werelds gezichtspunt, maar door de ogen van verlossing in de Messias.