Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Nov 28, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Toen trokken zij van de berg Hor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken, maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes: Waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Toen zond de HEERE gifslangen onder het volk; die beten het volk, en er stierf veel volk uit Israël. En het volk kwam naar Mozes toe. Zij zeiden: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de HEERE en tegen u gesproken. Bid tot de HEERE dat Hij de slangen van ons wegneemt. Toen bad Mozes voor het volk. En de HEERE zei tegen Mozes: Maak u een gifslang en zet hem op een staak. Het zal gebeuren dat ieder die gebeten is, in leven zal blijven, als hij daarnaar kijkt. Toen maakte Mozes een koperen slang en zette hem op de staak. En het gebeurde als iemand door een slang gebeten werd en hij naar de koperen slang keek, dat hij in leven bleef. Numeri 21:4-9

Wend u tot Mij, word behouden, alle einden der aarde, want Ik ben God en niemand anders. Jesaja 45:22

En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 3:14-15

Klagen is een zeer onaantrekkelijke eigenschap. Het gemopper van het volk in de woestijn is de klagende stem van de 'nieuwe generatie' nu zij het Beloofde Land nadert. Het volk klaagt over alles - God, Mozes, het wonderbaarlijke voedsel, en vergeet hoe God voor water zorgde. Deze houding brengt de dood. Maar in tegenstelling tot de vorige generatie heeft deze generatie snel berouw getoond en Mozes nederig gevraagd voor hen te bidden. God bood hen een zeer kostbare oplossing - die alleen nederigheid en wanhoop vereiste - door eenvoudigweg OP TE KIJKEN. Kijk naar de Ene die kan genezen. Kijk niet naar onszelf, onze problemen, onze teleurstellingen en angsten en kijk omhoog. Misschien konden sommigen die door de slangen waren gebeten zich nauwelijks bewegen, maar toch konden zij OPKIJKEN. Soms kunnen de moeders die wij dienen nauwelijks functioneren door een hart vol pijn. Als wij zelf pijn ervaren, hebben we misschien niet de kracht om te handelen - maar we kunnen OPKIJKEN naar Hem die ons liefheeft en zijn leven gaf opdat wij zouden leven. O, de genade van God die geneest en verlost wanneer we ons nederig heroriënteren en naar Hem, de God van de hele aarde, KIJKEN.