Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

May 29, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Met de ogen wijd open voor de barmhartigheden van God, smeek ik u, mijn broeders, als een daad van intelligente aanbidding, hem uw lichamen te geven, als een levend offer, aan hem gewijd en door hem aanvaard. Laat de wereld om u heen u niet in haar eigen mal persen, maar laat God uw geest van binnenuit opnieuw kneden, zodat u in de praktijk kunt bewijzen dat het plan van God voor u goed is, aan al zijn eisen voldoet en naar het doel van ware volwassenheid gaat. (Romeinen 12:1,2) Laat u niet overmeesteren door het kwaad. Ga in de aanval - overwin het kwaad met het goede." Romeinen 12:1,2 21

Wij allen, met ongesluierd gelaat, als in een spiegel de heerlijkheid des Heren aanschouwend, worden 'gemetamorfoseerd' tot hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Geest des Heren. 2 Korintiërs 3:18

Ons leven, wanneer het als offer aan de Heer wordt gegeven, is niet gebaseerd op onze gevoelens of emoties of zelfs onze persoonlijke ideeën. Als ik Hem toebehoor - leef ik niet volgens "Wat vind ik van mijn man? Wat vind ik van mijn baan? Wat vind ik van mijn kerk?" We leven ons leven niet in gehoorzaamheid aan hoe ik me voel, maar staan God toe, door de kracht van zijn Geest, mijn verstand en mijn gedachten te transformeren - te vernieuwen. Wij worden niet gevormd door meningen om ons heen, maar door de norm van de Messias om een heilig, voor Hem afgezonderd leven te leiden. In moed hebben wij het vermogen om door Hem de wereld om ons heen te veranderen en te beïnvloeden. Het woord voor "onze geest vernieuwen" in Romeinen 12 is hetzelfde woord als in 2 Korintiërs 3:18: het woord voor Jezus' transfiguratie in Marcus 9 - "metamorfose - een metamorfose". Als we onszelf aan Hem geven - zullen ons leven, onze geest en onze gedachten worden getransformeerd naar Zijn beeld.