Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Aug 29, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van Zijn hemels Koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. 2 Timotheüs 4:17,18

De hand van de HEERE was daar op mij en Hij zei tegen mij: Sta op, vertrek naar de vallei en daar zal Ik met u spreken. Ik stond op en vertrok naar de vallei, en zie, daar stond de heerlijkheid van de HEERE, zoals de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier de Kebar. En ik wierp mij met mijn gezicht ter aarde. Toen kwam de Geest in mij en deed mij op mijn voeten staan. 2 Koningen 21:3-9Ezechiël 3: 22-24

Er zijn tijden dat het lijkt dat God ons vraagt om moeilijke dingen te doen voor het Koninkrijk. Zeker, de apostel Paulus, die op zijn terechtstelling wachtte, had de bemoediging van de Heer nodig. Ezechiël had bemoediging nodig toen hij door het volk werd bespot en genegeerd toen hij hen aanspoorde zich te bekeren. Er zijn tijden dat we het gevoel hebben dat we de handdoek in de ring zullen gooien vanwege een nederlaag, vervolging of onbegrip. Net als Paulus en Ezechiël moeten wij weten dat ONZE HEER naast ons staat. Hij tilt ons op. Hij openbaart Zijn glorie door Zijn liefde aan ons. John Piper (desiringGod.org) schreef deze woorden over de betekenis van de 'muil van de leeuw'. ''Het antwoord is: Het kwade werk van ongeloof kan zijn toegang tot het hemelse koninkrijk bedreigen. Wanneer Petrus zegt (in 1 Petrus 5:8) dat "Satan rondloopt als een brullende leeuw op zoek naar iemand om te verslinden", bedoelt hij dat Satan dreigt belijdende christenen te vernietigen door hun geloof aan te vallen. Als Paulus zegt dat hij gered is uit de muil van de leeuw en dat hij gered zal worden van elk kwaad werk, bedoelt hij niet dat hij aan de dood ontsnapt is en dat hij aan de dood zal ontsnappen. Hij bedoelt dat hij gered is van ongeloof; hij is gered van afvalligheid; hij is gered van het liefhebben van de wereld zoals Demas (v. 10); hij is gered van lafheid; hij is gered van het alles weg te gooien voor nog een paar jaar van vrijheid en comfort. Dit is de grote kostbaarheid van het feit dat de Heer ons bijstaat. Het betekent dat de Heer ons zal doen volharden tot het einde en ons zal redden voor zijn hemels koninkrijk. Daarom moeten we aan het eind van vers 18 met het de apostel Paulus uitroepen en zeggen: "Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen."