Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Oct 03, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En u, mensenkind, wilt u berechten, wilt u de bloedstad berechten? Dan moet u haar al haar gruweldaden bekendmaken. U moet zeggen: Zo zegt de Heere HEERE: Stad die bloed vergiet in haar midden, zodat haar tijd gekomen is, en die stinkgoden voor zichzelf gemaakt heeft om zich te verontreinigen – door uw bloed, dat u vergoten hebt, bent u schuldig geworden en door uw stinkgoden, die u gemaakt hebt, hebt u zich verontreinigd. U hebt uw dagen dichtbij gebracht en bent tot uw jaren gekomen. Daarom heb Ik u aan de heidenvolken overgegeven tot smaad en aan al de landen tot spot. Ezechiël 22:2-4

Een acrostisch gebed voor Jom Kippoer:

Voor deze, onze zonden, vragen wij u ons te vergeven, ons te genezen en onze schande weg te nemen:

Afstoting van onze eigen kinderen, vaak hardvochtig en ondoordacht.

Baby's die als afval worden weggegooid, meer dan 40.000 per jaar.

Kinderen (Children) die als onmenselijk worden behandeld omdat ze niet geboren zijn.

Doktoren die winst nastreven in plaats van het leven te beschermen.

Eufemismen die valse begrippen creëren door moord "beëindiging van de zwangerschap" te noemen

Vaders (Fathers) die hun eigen kinderen in de steek laten en afwijzen en hun verantwoordelijkheid ontkennen.

Begeleiders (Guidance Counselors) die abortussen voor tieners vergemakkelijken en bespoedigen.

Ziekenhuizen (Hospitals) die onze baby's doden en ze in vuilnisbakken gooien of hun lichaamsdelen gebruiken.

Idolatrie wanneer we onze kinderen offeren aan de goden van persoonlijk verlangen en welvaart.

Vonnissen (Judgments) en wetgeving die abortus legaal en door de overheid gefinancierd hebben gemaakt.

Het doden (Killing) van ongeveer 120 ongeboren baby's per dag in Israël.

Wetteloosheid (Lawlessness), die Gods wet negeert en doet "wat goed is in onze eigen ogen".

Huwelijken (Marriages) die eindigen door zonde en gebrek aan levenslange verplichtingen.

Verpleegkundigen (Nurses) die weigeren stelling te nemen tegen abortus en moord in de hand werken.

Objectivering van de ongeborenen door hen als "objecten" in plaats van mensen te beschouwen.

Persoonlijkheid en het recht op LEVEN, dat de baby in de baarmoeder tot de geboorte wordt ontzegd.

Snelle (Quick) en overhaaste beslissingen om te aborteren in plaats van moedige beslissingen voor het leven

Rabbijnen die instemmen met abortussen omwille van de toekomst van de moeder.

Soldaten en studenten die omstandigheden waardevoller vinden dan kinderen

Leraren (Teachers) en scholen die weigeren om zuiverheid en prolife waarden te onderwijzen.

Ondankbare (Unthankful) harten die Gods geschenk van het LEVEN afwijzen en het als waardeloos beschouwen.

Vrouwen die hardvochtig zijn geworden en hun kinderen en hun God afwijzen Waarden die niet Gods geboden weerspiegelen, maar eerder de lusten en passies van de mens.

eXperimenten met lichaamsdelen van ongeboren kinderen.

Jongeren (Youth) die seksuele handelingen verrichten zonder enige verantwoordelijkheid of schuldig geweten.

Zion, een natie die lijdt onder het geluid van het onschuldige bloed dat uit ons land schreeuwt.

Voor deze, onze zonden, vragen wij u ons te vergeven, ons te genezen en onze schaamte weg te nemen.