Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Oct 30, 2023 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

Als de HEERE niet bij ons geweest was

– zeg dat toch, Israël –

als de HEERE niet bij ons geweest was, toen mensen tegen ons opstonden,

dan hadden zij ons levend verslonden, toen hun toorn tegen ons ontbrandde;

dan hadden de wateren ons overspoeld en was een woeste stroom over onze ziel gegaan;

dan waren de onstuimige wateren over onze ziel gegaan.

Geloofd zij de HEERE, Die ons niet overgaf tot een prooi voor hun tanden.

Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvanger;

de strik is gebroken en wíj zijn ontkomen.

Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 124

"Toen alle mensen zich verenigden en het hele mensengeslacht erop uit leek om het huis van Israël uit te roeien, wat zou er dan gebeurd zijn als de Verbondsheer niet tussenbeide was gekomen? Toen zij zichzelf in beweging brachten en zich verenigden om onze rust en veiligheid aan te vallen, wat zouden wij in hun opstand hebben gedaan als de Heer niet ook was opgestaan? Niemand die kon of wilde helpen was in de buurt, maar de blote arm van de Heer was voldoende om de Zijnen te behouden tegen alle samengebalde scharen van tegenstanders. Er bestaat geen twijfel over onze verlosser, we kunnen onze redding niet toeschrijven aan een tweede oorzaak, want die zou niet opgewassen zijn geweest tegen de noodsituatie; niets minder dan almacht en alwetendheid had onze redding kunnen bewerkstelligen. We zetten elke andere aanspraak aan de kant en verheugen ons omdat de Heer aan onze kant stond.... Onze Schepper is onze redder. Hij is immens groot in zijn scheppend werk; hij heeft niet slechts een paar kleine dingen gemaakt, maar de hele hemel en de hele aarde zijn de werken van zijn handen.

Wanneer we de Schepper aanbidden, laten we dan ons vertrouwen in onze Trooster vergroten. Heeft hij alles geschapen wat we zien, en kan hij ons niet behoeden voor kwaden die we niet kunnen zien? Gezegend zij zijn naam, hij die ons gevormd heeft zal over ons waken; ja, dat heeft hij gedaan, en ons hulp bieden op het moment van gevaar. Hij is onze hulp en ons schild, Hij alleen. Hij zal tot het einde toe elke strik verbreken. Hij heeft de hemel voor ons gemaakt, en hij zal ons voor de hemel bewaren; hij heeft de aarde gemaakt, en hij zal ons helpen haar te laten rijpen totdat het uur komt voor ons vertrek. Elk werk van Zijn hand predikt ons de plicht en het genot om alleen op Hem te vertrouwen. De hele natuur roept: "Vertrouw voor eeuwig op de Heer, want in de Heer Jehovah is eeuwige kracht." "Troost elkaar daarom met deze woorden." Charles Spurgeon