Cart

Total
$ 0.00

Sandy’s Bijbel Overdenking

Sep 05, 2022 • By Sandy Shoshani

SANDY’S OVERDENKING:

En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening, mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 1 Timotheüs 1: 12-17

Paulus had de gelovigen veel geweld aangedaan door hen te arresteren, gevangen te zetten en zelfs met hun dood in te stemmen. Hij besefte dat hij een zondaar was en stelde de genade van God om hem te redden zeer op prijs. Maar al te vaak kijken we naar anderen en denken 'die persoon staat niet open voor het Evangelie', of 'die persoon zou me niet willen horen', of 'die persoon heeft een te hard hart'. Gods barmhartigheid aan Paulus, en aan mij, aan ieder van ons, moet ons eraan herinneren dat Zijn hand NOOIT te kort is om in de put van ons leven te reiken. Zijn liefde kan steen in vlees doen smelten. Alleen Gods Geest kan harten doorzoeken en ons, door genade, woorden van wijsheid en onderscheidingsvermogen geven. Paulus' voorbeeld moedigt ons aan om Zijn Liefde en Blijde Boodschap met ieder mens te delen zonder hen te beoordelen op uiterlijk vertoon of hoe zij lijken te reageren. Moge God ons leven gebruiken om harten te raken met Zijn oneindige barmhartigheid.